Legislacja

Mamy kolejne Ministerstwo Infrastruktury

24 stycznia 2018

Mamy kolejne Ministerstwo Infrastruktury
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu wczorajszym w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (2018.192). Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów zarządzone zostało utworzenie Ministerstwa Infrastruktury w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Przekształcenie polega na wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, obsługującego sprawy działów budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, łączność oraz transport, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu. W związku z publikacją traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (2015.2080). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r.

I małe przypomnienie – resort o nazwie Ministerstwo Infrastruktury istniał już w okresie 19 października 2001 do 5 maja 2006 - rządy Leszka Millera i Marka Belki oraz ponownie było ustanowione 16 listopada 2007 działało do 21 listopada 2011 - w rządzie Donalda Tuska. (jm)