Legislacja

5 tys. zł. Mandat za parkowanie na miejscu „do ładowania” i poza „czasem ładowania”

21 grudnia 2021

5 tys. zł. Mandat za parkowanie na miejscu „do ładowania” i poza „czasem ładowania”
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Mandat za parkowanie na miejscu dla pojazdów elektrycznych dziś wynosi tyle ile za parkowanie w miejscu niedozwolonym czyli w granicach pomiędzy 20 a 500 zł, najczęściej - 100 zł (po odmowie przyjęcia mandatu, sprawa trafi do sądu i tu może być grzywna w wysokości do 5 tys. zł) i 1 tzw. punkt karny. Ile będzie wynosił po 1 stycznia 2022 r.? Musimy pamiętać co oznacza „do ładowania” i „na czas ładowania”, bo nawet na kierowcę „elektryka” zostanie nałożona kara.

Rozporządzenie w sprawie znaków drogowych. Z dniem 2 grudnia br. przy polskich drogach pojawiły się nowe znaki drogowe: D-23b („stacja paliwowa z punktem ładowania pojazdów elektrycznych”); D-23c („punkt ładowania pojazdów elektrycznych”) i inne. To znaki informacyjne, wskazujące kierowcom lokalizację najbliższe stanowiska ładowarek pojazdów elektrycznych i oczywiście hybrydowych - EV. Zmienia się również sposób oznaczania miejsc parkingowych przeznaczonych na ich postój w trakcie ładowania. Tabliczka z napisem: „EV” - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych, „EV ładowanie” - oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych wyłącznie na czas ładowania. Ponadto umieszczona pod znakiem D-34b tabliczka z odpowiednim symbolem ze znaków D-23, D-23b albo D-23c, miniaturą znaku E-15 z numerem drogi, napisem określającym odległość do kolejnej stacji paliwowej lub punktu ładowania pojazdów elektrycznych oraz strzałką wskazującą kierunek, informuje o kolejnej lokalizacji stacji paliwowej lub punktu ładowania. Czyli mamy uregulowane kwestie gdzie ładować pojazdy. Tu już nie powinno być wątpliwości.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Uregulowane zostały także kwestie postoju pojazdów elektrycznych. W punkcie dotyczącym stanowisk postojowych  wprowadzono nowe brzmienie stanowiska postojowego zastrzeżonego czyli tzw. koperty. Dopisano: „W przypadku miejsc postojowych zastrzeżonych dla pojazdów elektrycznych (EV), pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG), skroplonym gazem ziemnym (LNG) lub wodorem, wewnątrz znaku P-20 umieszcza się napis określający odpowiednio rodzaj pojazdu: „EV”, „CNG”, „LNG” lub „H2”. Stanowiska postojowe dla pojazdów elektrycznych (EV) oraz napędzanych wodorem mogą mieć nawierzchnię barwy zielonej.”. Czyli wiemy, jak jest oznaczone to miejsce postojowe.

Mandat po 1 stycznia 2022 r. W przywołanych rozporządzeniach uregulowano kwestie punktów ładowania, miejsc do parkowania dla coraz częściej pojawiających się na naszych drogach pojazdów elektrycznych, czy hybrydowych. Dzisiaj za parkowanie na wyznaczonym dla tych pojazdów stanowisku kierowca pojazdu spalinowego może zapłacić mandat w granicach pomiędzy 20 a 500 zł. Ile będzie wynosił po 1 stycznia 2022 r.? Za parkowanie z naruszeniem znaków! Nowy mandat może wynosić: od 20 zł do 5 tys. zł Jednak pamiętać należy, iż mandat może otrzymać także (sic!)… kierowca elektryka czy hybrydy. Otóż tak, jeżeli parkuje przy stacji ładowania a pojazd nie jest podłączony do ładowarki lub gdy czas ładowania minął. To taka informacja ku przestrodze dla coraz częściej widocznych niedopuszczalnych praktykach bezpłatnego i łatwiejszego parkowania pojazdem elektrycznym w miejscach przeznaczonych wyłącznie do ładowania i na czas ładowania. Po zakończeniu procesu uzupełniania energii kierowca powinien przeparkować pojazd. (jm)