Legislacja

Maseczki normą współżycia społecznego!

9 października 2020

Maseczki normą współżycia społecznego!
Z dniem 10. października br. na terenie całego kraju obowiązuje tzw. strefa żółta, a więc obowiązkowo zakrywane usta i nos w ogólnodostępnych miejscach! Niech to będzie norma współżycia społecznego! (fot. Nina Kula)

Od jutra zapowiedziano kolejne obostrzenia we wciąż trwającym czasie pandemii. Zapowiedział je minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji gen. insp. Jarosław Szymczyk. Przedstawione propozycje mają na celu skuteczną egzekucję obostrzeń sanitarno-epidemicznych obowiązujących w tym trudnym czasie. - Staramy się przekonywać o tym, z jakim niebezpieczeństwem mamy do czynienia, jak ważne jest stosowanie środków prewencyjnych: zachowanie dystansu, noszenie maseczki, jak ogromne znaczenie ma przestrzeganie obostrzeń, które są systematycznie wprowadzane - wskazywał Adam Niedzielski. Minister stanowczo podkreślał, iż noszenie maseczki staje się normą współżycia społecznego.

„Zero tolerancji”. Wczoraj w autobusie obserwowałam osobnika w średnim wieku, który czuł się bohaterem wśród innych podróżujących. Bohater bo… nie miał maseczki, dumny z siebie, a jego oczy wołały: I CO MI ZROBICIE! Z całą pewnością nie chciał rozumieć co oznacza: CHRONIĘ SIEBIE I INNYCH! Nikt nie zareagował! Może dlatego, że osobnik wydawał się w swojej postawie mocno agresywny - niewiarygodne bo zewnętrznie wyglądał na inteligenta - i z całą pewnością, ale chyba nie wiedział i nie chciał wiedzieć co oznaczają zasady współżycia społecznego w czasie epidemii.

Resort zdrowia z KGP opracowali rozwiązania umożliwiające lepszą egzekucję obowiązujących i tych nowych restrykcji. Ogłoszono politykę - ZERO TOLERANCJI. - Będziemy bardzo rygorystycznie podchodzić do obowiązku zasłaniania ust i nosa - zapowiedział generał. Przypomnijmy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, które od soboty obowiązują zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej, a zwolnione z niego mogą być wyłącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarza lub posiadające dokument potwierdzający niepełnosprawność. - Dziś 80 procent to są pouczenia, a 20 procent skutki finansowe (...). Kiedy wzrasta liczba zakażeń, musimy te proporcje odwracać - podkreślił generał Szymczyk.

Sankcje. W przypadku naruszenia obowiązujących zasad i przepisów funkcjonariusz będzie mógł pouczyć, nałożyć mandat, a nawet złożyć wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postepowania administracyjnego. Czy kary staną się nieuchronne? Dokładnie, gdy ukarany odmówi przyjęcia mandatu będzie kierowany wniosek o ukaranie do sądu i dodatkowo wniosek o wdrożenie postępowania administracyjnego do Inspekcji Sanitarnej. Wystawiany mandat w wysokości do 500 zł, w sądzie grzywna może być orzeczona w kwocie do 5 tys. zł, natomiast sanepid może nałożyć karę do 30 tys. zł.

W pojeździe. Funkcjonariusz może zatrzymać kierowcę jadącego w towarzystwie pasażerów w celu sprawdzenia czy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Przy okazji może przeprowadzić badanie trzeźwości, stanu technicznego pojazdu itd. Wróćmy to obowiązku zakrywania ust i nosa w środkach komunikacji. Otóż w autobusach, tramwajach i innych środkach transportu zbiorowego (także taksówkach) oczywiście mamy taki obowiązek. W prywatnym pojeździe ważne jest czy pasażer jest osobą wspólnie zamieszkującą - i tu nie ma wymogu maseczki, czy osobą obcą - wówczas tak, musimy ją mieć. Oczywiście gdy jedziemy sami takiej zasady nie ma, obowiązuje dopiero gdy wysiadamy z auta.

Nowe rozporządzenie. W chwili, gdy publikujemy niniejszą informację nie ma jeszcze opublikowanego nawet projektu nowego rozporządzenia, dostępna jest – na stronach BIP Rady Ministrów - wyłącznie informacja o nim. Jak się dowiedzieliśmy z kilku ważnych konferencji prasowych ma ono zacząć obowiązywać od jutra. Autorzy projektu podkreślają: - Projekt ma na celu ograniczenie ryzyka związanego z wystąpieniem epidemii wywołanej nowym koronawirusem SARS-CoV-2. (…) Zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1356, z późn. zm.). Z uwagi na liczne zmiany tego aktu - w celu zapewnienia jego czytelności - proponuje się wydanie nowego rozporządzenia. Zdecydowano, że dla zapewnienia czytelności wykazy powiatów należących do określonych obszarów (czerwonego i żółtego) będą określone w załącznikach do rozporządzenia.

Żółta strefa. W związku z rosnąca liczbą zarażonych koronawirusem i zmarłych z tego powodu z dniem 10. października caly kraj ogłoszony został strefą żółtą. Oznacza obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej oczywiście wiele innych. Przypominamy: na ulicy, chodniku, publicznym parkingu, stacji paliw, myjni itd. Pamiętajmy też o potrzebie zachowania dystansu oraz środkach higieny. Niech to będą obowiązujące normy współżycia społecznego! Stop „maseczkowym pieniaczom”! (jm)