Legislacja

Minister odmówił udziału w posiedzeniu sejmowej komisji

11 czerwca 2013

 

372649e8e151a93db8050f57b1a921fe34781651

(Fot.: PD@N 466-99)

 

Odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Komisja zgodnie z wnioskiem zapoznała się z “informacją na temat medialnych doniesień dotyczących układów ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - Sławomira Nowaka z biznesmenami zarabiającymi na kontraktach z państwowymi firmami i doradzającymi PO oraz na temat działania resortu w czasie ewentualnej kontroli funkcjonowania tej instytucji przez Centralne Biuro Antykorupcyjne” - czytamy w komunikacje sejmowym. Z wniosku o zwołanie posiedzenia wynikało, że informację powinien osobiście przedstawić minister Sławomir Nowak. Ze względu na nieobecność ministra przewodniczący Komisji - poseł Zbigniew Rynasiewicz odczytał jego pismo w tej sprawie. Minister Sławomir Nowak poinformował, że publikacje prasowe, jak też prowadzona przez CBA kontrola pozostają bez wpływu na prace Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Podkreślił, iż supozycje dotyczące jego osoby zawarte w publikacjach tygodnika “Wprost” są nieprawdziwe. Jednocześnie poinformował, iż w związku z treścią ww. publikacji, które naruszają jego dobre imię, podjął stosowne kroki prawne. Minister pisemnie upoważnił podsekretarza stanu w MTBiGM - Macieja Jankowskiego do reprezentowania go podczas posiedzenia Komisji i zapoznania posłów z aktualną sytuacją i pracami MTBiGM. Uzasadnienie wniosku przedstawił poseł Andrzej Adamczyk. Zarzucił on ministrowi Sławomirowi Nowakowi lekceważenie posłów i Komisji, wyraził oburzenie faktem jego nieobecności na posiedzeniu oraz wskazał na brak możliwości zadawania pytań. W swym wystąpieniu poruszył sprawy: budowy dróg i autostrad; zarządzania inwestycjami; wykorzystania środków UE; funkcjonowania MTBiGM i odpowiedzialności w resorcie za poszczególne piony administracyjne i problemowe. Przewodniczący Komisji, powołując się na opinie prawne dotyczące przeprowadzania posiedzeń komisji w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu, przypomniał, że wnioskodawcy posiedzenia zwołanego w tym trybie nie mają uprawnienia do określania kręgu osób zaproszonych na posiedzenie Komisji. Zapewnił również, że posiedzenie przebiega w zgodzie z regulaminem Sejmu. Podczas posiedzenia posłowie pytali m. inn. o: kryteria powstania załącznika nr 5 do Programu Budowy Dróg i Autostrad na lata 2011-2015; Krajowy Fundusz Drogowy i jego finansowanie; kryteria ceny i wykluczania wykonawców inwestycji; stan inwestycji drogowych i kolejowych w Małopolsce; funkcjonowanie MTBiGM w czasie urlopu sekretarza stanu - Tadeusza Jarmuziewicza. Podsekretarz stanu Maciej Jankowski, udzielając szczegółowych odpowiedzi, stwierdził, że MTBiGM obecnie funkcjonuje w sposób prawidłowy, a ewentualna kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego w żaden sposób nie wpływa na jego działanie.