Legislacja

Ministerstwo poprawia swoje nowe rozporządzenie

22 grudnia 2023

Ministerstwo poprawia swoje nowe rozporządzenie
RCL. 21.12.2023. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach [kliknij] (fot. screen)

W Wykazie prac legislacyjnych Ministra Infrastruktury pod numerem 1 [kliknij] opublikowany został - opatrzony datą 20 grudnia 2023 r. - projekt nowelizujący wydane 8 grudnia 2023 r. (202.2659) [kliknij] - rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

Autorzy rozporządzenia, które będzie obowiązywało z dniem 1 stycznia 2024 r., poprawiają błędy (jak to określają w Ocenie skutków regulacji - „nieprawidłowe brzmienie zapisu” znajdującego się / potrzeba nowelizacji (…) wynika z konieczności dokonania pilnej korekty”:

1) zapisu zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 6 w tabeli nr 1 w kolumnie trzeciej: „Kategorie praw jazdy”, polegającej na przywróceniu dotychczasowego brzmienia tej regulacji, tj. dodaniu po wyrazie „AM” symbolu „*” - tak aby jak dotychczas obowiązek ruszania pojazdem egzaminacyjnym na wzniesieniu obejmował wyłącznie osoby, które zdają przedmiotowy egzamin przy użyciu czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego;

2) zapisu zawartego w załączniku nr 1 do rozporządzenia w poz. 4 w tabeli nr 3 we wprowadzeniu do wyliczenia zawartym w kolumnie trzeciej: „Kryteria oceny”, tak aby jak dotychczas osoby zdające egzamin na prawo jazdy kategorii C i C1 miały obowiązek wykazania się umiejętnościami w zakresie sprawdzenia jedynie elementów związanych z załadunkiem pojazdu oraz ze sposobem zabezpieczenia ładunku;

3) wskazania właściwego formatu legitymacji egzaminatora, tj. „Format: 105 x 148 mm (A6)”.

Swoje propozycje autorzy projektu uzasadniają i rekomendują następująco: „Projektowane rozporządzenie nadaje powyżej wymienionym regulacjom ich dotychczas obowiązujące brzmienie, zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206, z późn. zm.). Termin na zgłoszenie ewentualnych uwag… 3 dni. I adnotacja, która ma ten termin uzasadniać. - Jednocześnie skrócenie terminu uzgodnień wynika ze szczególnego charakteru projektu i konieczności jego pilnego wejścia w życie. Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie pozwolę sobie uznać za akceptację projektu rozporządzenia. - podpisał minister Dariusz Klimczak”. (jm)