Legislacja

Ministerstwo zaczęło rozmawiać

19 maja 2022

Ministerstwo zaczęło rozmawiać
Dr Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

W dniu dzisiejszym odbyła się narada (on-line) przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i szeroko pojętej branży edukatorów oraz transportowców. Naradę prowadziła Renata Rychter, dyrektor Departamentu Transportu Drogowego. Uczestnicy spotkania wskazywali na problemy, proponowali konkrety dla rozwiązania trudnej sytuacji związanej z niefunkcjonującym właściwie systemem szkolenia kierowców zawodowych. Resort informował o już podjętych pracach i zapowiedział dalszych konkretnych działaniach. Apelował o zgłaszanie postulatów zmian.

6 kwietnia br. w życie wszedł przepis nakładający na osobę szkoloną - przed rozpoczęciem szkolenia - obowiązku pozyskania profilu kierowcy zawodowego. Wówczas resort infrastruktury ogłosił komunikat o gotowości w zakresie rozwiązań teleinformatycznych dla podmiotów biorących udział w procesie szkolenia, egzaminowania i wydawania właściwych uprawnień kierowcom zawodowym. Niestety tuż przed wdrożeniem systemu przygotowanego przez PWPW S.A. w oprogramowaniu wykryto błąd krytyczny. Ostatecznie uruchomienie rozpoczęto tydzień później. Niestety nadal występują problemy z funkcjonowaniem pkz oraz wydawaniem karty kwalifikacji kierowcy. Utrudnienia powodują paraliż w ośrodkach szkolenia, nadal odnotowywane są problemy w wojewódzkich ośrodkach egzaminowania i urzędach. Zaistniała sytuacja spowodowała niebagatelne utrudnienia uniemożliwiające pracę kierowców wykonujących przewozy drogowe. Uznając wagę problemu resort infrastruktury zorganizował naradę w celu omówienia trwającej sytuacji.

W odbytym spotkaniu Ministerstwo Infrastruktury reprezentowała Renata Rychter - dyrektor Departamentu Transportu Drogowego wraz z naczelnik w w/wydziale Anną Kowalczyk oraz głównym specjalistą Jakubem Zbuckim, obecny był także Marcin Przychodzki, dyrektor Departamentu Prawnego. Dr Rychter pytała uczestników dyskusji o konkrety, o problemy związane z działaniem systemu, o pojawiające się bariery. Deklarowała podjęcie działań naprawczych. Informowała, iż aktualnie nie ma formalnych zgód na prowadzenie prac legislacyjnych, jednocześnie podkreślała, iż istnieje potrzeba pilnego sformułowania koniecznych rekomendacji zmian.

Głos zabrali (kolejno): Maciej Wroński, prezes Związku Pracodawców „TRANSPORT I LOGISTYKA POLSKA; Andrzej Bogdanowicz, Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego (OZPTD); Piotr Litwiński, przewodniczący OZPTD, prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych "GALICJA"; Cezary Drozdowski, wiceprezes Polskiej Federacji Stowarzyszeń Szkół Kierowców; Bartosz Pelczarski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Wydziałów Komunikacji; Dagmara Romanowicz, współwłaścicielka Ośrodka Szkolenia „POLDEK”, członek Prezydium Polskiego Klastra Edukacyjnego; Tadeusz Wachowski oraz Michał Bazyluk reprezentujący Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych (PWPW S.A.) Krzysztof Szymański, prezes Polskiej Izby Gospodarczej OSK, Michał Łydka, prawnik.

Mówiono o: lukach, wadach czy niespójnościach w przygotowywanych projektach aktów prawnych, braku konsultacji publicznych; utraconych korzyściach firm przewozowych związanych z odnotowanymi przestojami oraz stratach dla gospodarki kraju; niezrozumiałych wymogach potwierdzania dokumentów kierowcy itd.

Zgłoszono postulaty: pilnego powołania grupy roboczej (np. 5 osób), która wskaże błędy i zaproponuje działania naprawcze; maksymalnego uproszczenia procedur generowania pkz; modyfikacji aktów prawnych; prześledzenia, uproszczenia i zautomatyzowania stosowanych procedur; dopuszczenia możliwości udziału w egzaminach w word tłumaczy przysięgłych itd.

Podsumowanie w imieniu resortu. Dr R. Rychter informowała, iż w ministerstwie już zostały podjęte prace nad koniecznymi zmianami legislacyjnymi; już sformułowano i przedstawiono ministrowi pierwsze rekomendacje rozwiązań; jeszcze w tym tygodniu do word mają trafić zestawy pytań egzaminacyjnych w języku rosyjskim; za około 30 dni ukończone zostaną tłumaczenia na język ukraiński; rozważana jest możliwość dopuszczenia do egzaminów tłumaczy przysięgłych języka angielskiego i innych; w trybie pilnym powstanie zespół roboczy; apelowała o przesyłanie uwag, opinii i propozycji prowadzących do zdiagnozowania problemów i sformułowania systemu naprawczego.

Poskreślano zadowolenie, iż „ministerstwo zaczęło rozmawiać”. (jm)