Legislacja

Na drodze ciężarówka z naczepą o długości… powyżej 18,75 metra?

14 marca 2023

Na drodze ciężarówka z naczepą o długości… powyżej 18,75 metra?
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Czy ministerstwo prowadzi prace mające na celu wprowadzenie przepisów umożliwiających dopuszczenie do regularnego ruchu pojazdów o długości powyżej 16,5 m do 25,25 m? - pyta ministra infrastruktury poseł Michał Jaros. Przykładowo na drogi Szwecji, Danii, Holandii, Czech, Portugalii czy Hiszpanii takie pojazdy dopuszczono. Jakie jest stanowisko resortu infrastruktury?

Dozwolone wymiary pojazdów ciężarowych w Polsce reguluje ustawa - Prawo o ruchu drogowym: „Art. 62. (…) 4. Zespół pojazdów może składać się najwyżej z 3 pojazdów, a zespół ciągnięty przez pojazd silnikowy inny niż ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny - z 2 pojazdów. 4a. Długość zespołu 2 pojazdów nie może przekraczać 18,75 m, a 3 pojazdów - 22 m, z wyjątkiem zespołu pojazdów złożonego z: 1) pojazdu samochodowego i naczepy, których długość nie może przekraczać 16,5 m; 2) motocykla i przyczepy, motoroweru i przyczepy, roweru i przyczepy, wózka rowerowego i przyczepy, którego długość nie może przekraczać 4 m.”. Przejazd po drogach publicznych w Polsce zespołów pojazdów dłuższych każdorazowo wymaga odpowiedniego zezwolenia. To stan dziś obowiązujący jednak branża logistyczna ocenia, iż dopuszczalna długość pojazdów powinna być zmieniona. W tej kwestii z interpelacją poselską do ministra infrastruktury zwrócił się Michał Jaros - interpelację (interpelacja nr 39667 [kliknij]) w sprawie dopuszczenia do ruchu regularnego zestawów ciągnik/ciężarówka z naczepą o długości powyżej 18,74 m. Poseł uzasadnia swoje wystąpienie: - W Polsce branża logistyczna posiada jedną z większych flot pojazdów w Unii Europejskiej. Przoduje również w zakresie liczby zatrudnionych osób, których jest kilkaset tysięcy. Niestety wysokie ceny paliw powodują, że warunki działania na konkurencyjnym europejskim rynku są coraz trudniejsze. Według danych GUS w I kwartale 2022 r. wskaźnik wypadkowości w branży transportowej wyniósł 1,04, podczas gdy w rolnictwie wskaźnik ten wynosił 0,89, a w budownictwie, które uważane za jedną z najmniej bezpiecznych branż, wskaźnik wypadkowości to 0,67. Coraz trudniej jest znaleźć pracowników, którzy chcieliby pracować w branży logistycznej. Niestety w związku ze starzeniem się społeczeństwa ta sytuacja będzie się pogarszać. Wynikiem tego będą opóźnienia dostaw mające wpływ na braki produktów czy nawet, podobnie jak jesienią 2021 r. w Wielkiej Brytanii, braki paliw. Jest to powodem, dla którego tak ważne jest efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów materiałowych oraz pracowników, oczywiście mając na uwadze konieczność zachowania poziomu bezpieczeństwa. W wielu państwach, w tym również w krajach Unii Europejskiej, do ruchu regularnego dopuszczone są zestawy ciągnik/ciężarówka z naczepą o długości powyżej 18,75 m. Przykładami są m.in. Szwecja, Dania, Holandia, Czechy, Portugalia czy Hiszpania. I w konkluzji wnioskuje: - W Polsce taka możliwość wciąż nie istnieje. Warte rozważenia jest dopuszczenie takich pojazdów do ruchu, mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego, co mogłoby wiązać się z dopuszczeniem do ruchu w ramach określonych rodzajów dróg. Na odpowiedź czekamy wraz z posłem. (jm)