Legislacja

Nasz Kodeks UTO

23 września 2019

Nasz Kodeks UTO
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W ruchu drogowym odnotowujemy coraz bardziej ryzykowne zachowania użytkowników tzw. urządzeń transportu osobistego (UTO): jazda drogą szybkiego ruchu, autostradą pod prąd, przejazd przejściem dla pieszych na czerwonym świetle itd. itp. Odnotowujemy tragiczne skutki tych zachowań. Projekt stosownej ustawy jest, ale nadal czeka... Kiedy i jaki kształt ostatecznie będą miały rozwiązania ustawowe trudno przewidzieć. Na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE@NEWS przywołujemy wiele opinii. Dziś propozycja stworzenia uniwersalnego przyszłego Kodeksu UTO. Czekamy na opinie, wypowiedzi i propozycje, które będziemy publikowali. Chcemy czuć się bezpieczni w ruchu drogowym, nawet jeżeli przepisy wprost nie nakazują pewnych zachowań. Popracujmy wspólnie nad przyszłym kodeksem użytkowników UTO. Choć dziś nadal - w świetle obowiązujących przepisów - jadący hulajnogą są traktowani jako piesi często zapominają o zasadach bezpieczeństwa, stanowią zagrożenie dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

Piszcie – NASZ KODEKS UTO: tygodnik@prawodrogowe.pl

KODEKS UTO

1. Zawsze bądź czujny i staraj się przewidzieć zachowanie innych uczestników ruchu drogowego.

2. Dostosuj prędkość do przestrzeni w jakiej się poruszasz.

3. Zawsze poruszaj się drogą dla rowerów lub pasem ruchu dla rowerów jeśli droga jest w niego wyposażona.

4. Jeśli nie ma drogi dla rowerów możesz poruszać się jezdnią na drodze o dopuszczalnej prędkości do 30 km/h.

5. Jeśli nie ma drogi dla rowerów możesz poruszać się po chodniku jeśli jego szerokość wynosi co najmniej 2 m a dopuszczalna prędkość na drodze wynosi powyżej 30 km/h.

6. W trakcie wyprzedzania pieszych dostosuj prędkość do najniższej umożliwiającej wyprzedzenie, a w razie potrzeby zaniechaj wykonania tego manewru.

7. Po zakończeniu używania UTO pozostaw je w miejscu bezpiecznym, nie zagrażającym innym uczestnikom ruchu drogowego.

8. Nie używaj UTO do ciągnięcia innego pojazdu.

9. Nie możesz korzystać z UTO jeśli nie skończyłeś 10 r.ż.

10. Staraj się informować pozostałych użytkowników ruchu drogowego, w którą stronę zamierzasz jechać, słownie lub gestem.

11. …………..