Legislacja

Niewskazanie komu pojazd został powierzony i grzywna 2000 zł. Dzieje się

21 stycznia 2022

Niewskazanie komu pojazd został powierzony i grzywna 2000 zł. Dzieje się
(fot. KPP w Kościanie)

(fot. KPP w Kościanie)

Właściciel pojazdu nie ujawnił policjantom, kto kierował jego pojazdem - czyli zgodnie z obowiązującym z 1 stycznia br. taryfikatorem otrzymał mandat w wysokości 2 tys. zł. Oto sytuacja w relacji funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Kwalifikacja prawna - ustawa - Kodeks wykroczeń - art. 96 § 3: niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie: (…) 2) w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – grzywna w zł nie niższa niż 2000 (naruszone przepisy ruchu drogowego - art. 78 ust. 4 albo ust. 5).

Komunikat KPP w Kościanie.

Niewłaściwe zabezpieczenie unieruchomionego pojazdu, zwłaszcza na autostradzie lub drodze ekspresowej stwarza realne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Takie działanie może być też bardzo kosztowne. Przekonał się o tym 55- letni mieszkaniec Poznania, będąc właścicielem Mercedesa pozostawionego na drodze S5, za co został ukarany mandatem w wysokości 2000 zł. Oprócz wysokiego mandatu, właściciel pojazdu, aby odzyskać samochód będzie musiał pokryć koszty holowania i postoju na parkingu strzeżonym.

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościanie otrzymał zgłoszenie, od służby drogowej o pozostawionym na poboczu drogi S5 samochodzie, który uniemożliwia przejazd pługosolarki. W trakcie patrolu drogi S5, w kierunku Poznania - 32,7 km, policjanci kościańskiej drogówki zauważyli zaparkowany na poboczu pojazd Mercedes GLC 200. W pojeździe uszkodzona była lewa przednia opona, co uniemożliwiało dalszą jazdę. Osoba, która użytkowała Mercedesa nie zadbała o prawidłowe oznakowanie uszkodzonego pojazdu, a mianowicie nie ustawiła trójkąta ostrzegawczego oraz nie włączyła świateł awaryjnych lub pozycyjnych.

Samochód zaparkowany był przy linii ciągłej jezdni, pozostawiony w miejscu zabronionym, utrudniał ruch i stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci ustalili, że pojazd ten był tam pozostawiony od 3 dni. Policjanci skontaktowali się z właścicielem Mercedesa, który nie wyraził woli zabrania pojazdu. Z uwagi na realne zagrożenie, które stwarzał samochód, względem innych użytkowników drogi, został odholowany na strzeżony parking policyjny. O wszystkim poinformowano właściciela Mercedesa, 55 - letniego mieszkańca Poznania, który został wezwany do stawienia się na komendzie. Mężczyzna nie wskazał, wbrew obowiązkowi komu został powierzony pojazd do użytkowania w czasie od 4 do 7 stycznia br. W związku z tym został na niego nałożony mandat karny w wysokości 2000 zł. Z uwagi na to, iż Mercedes został zabezpieczony na policyjnym parkingu właściciel, aby odzyskać pojazd musi okazać się właściwymi dokumentami, wydawanymi przez Policję oraz pokryć koszty odholowania i postoju na parkingu strzeżonym.

Pamiętajmy, że pozostawienie pojazdu w miejscu, którym stwarza zagrożenie dla innych użytkowników drogi jest skrajnie nieodpowiedzialne. Może doprowadzić do zdarzenia drogowego, a w jego wyniku nawet do utraty życia lub zdrowia innych osób. W przypadku złych warunków drogowych takich jak, np. mgła, oblodzenie, mokra nawierzchnia, każda napotkana na jezdni przeszkoda stwarza ogromne ryzyko kolizji lub wypadku.

* * *

Policjanci przypominają, że zgodnie z nowym taryfikatorem obowiązującym od 1 stycznia 2022r.:

* za niewskazanie wbrew obowiązkowi, na żądanie uprawnionego organu, komu pojazd został powierzony do kierowania lub używania w oznaczonym czasie:

- w postępowaniu w sprawach o przestępstwo – grozi kara nie niższa niż 4000 zł

- w postępowaniu w sprawach o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym – grozi kara nie niższa niż 2000 zł

- w sprawach dotyczących przekroczenia dopuszczalnej prędkości – dwukrotność wysokości grzywny za przekroczenie prędkości, ale nie niższa niż 800 zł

- w postępowaniu w sprawach o pozostałe wykroczenia- grozi kara grzywny nie niższa niż 500 zł.

* Jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków - tzw. ,,jazda pod prąd” - 2000 zł

* zatrzymanie lub postój na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu - 300 zł

* nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu - 300 zł

* niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej - 300 zł

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Kościanie