Ekspert wyjaśnia

Wiceminister R. Weber w kwestii likwidacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego

21 stycznia 2022

Wiceminister R. Weber w kwestii likwidacji wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
Rafał Weber, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Krótko i rzeczowo - Rafał Weber, wiceminister infrastruktury - odpowiedział na interpelację Kazimierza Matusznego w sprawie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (interpelacja nr 27861 [kliknij] [kliknij]). Poseł zadał pytanie w kwestii ewentualnej ich likwidacji.

Poseł Kazimierz Matuszny zaadresował do ministra spraw wewnętrznych i administracji interpelację w sprawie wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Wystąpienie przesłane zostało w październiku ubiegłego roku. Oto jego krótka treść: - Szanowny Panie Ministrze, jednym z tematów budzących w ostatnim czasie liczne dyskusje jest kwestia likwidowania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego położonych poza miastem wojewódzkim, tj. w miastach na prawach powiatu. W powyższym kontekście proszę o udzielenie odpowiedzi: W jaki sposób podległy Panu resort postrzega kwestię ewentualnego zmniejszenia się w przyszłości liczby ośrodków ruchu drogowego?

Zgodnie z kompetencją - adresat został zmieniony - odpowiedzi udzielił przedstawiciel resortu infrastruktury. Z datą 18 stycznia br. wiceminister Rafał Weber informuje: - Zgodnie z przepisami art. 116 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.) podmiotem odpowiedzialnym za tworzenie i nadzór oraz likwidację wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego na terenie danego województwa jest Sejmik tego województwa. Zgodnie z ww. przepisami Minister Infrastruktury jedynie w przypadku tworzenia lub likwidowania tych podmiotów uzgadnia te działania.

I konkluduje: - W latach poprzednich wpływały do Ministerstwa Infrastruktury jedynie wnioski poszczególnych Województw dotyczące połączenia wielu wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego z terenu danego województwa w jeden podmiot, ale zgodnie z wiedzą Ministerstwa Infrastruktury, takie przekształcenia nigdy nie wiązały się z likwidacją poszczególnych miejsc egzaminowania.

Przypomnijmy, na IV kwartał bieżącego roku zaplanowane zostało rozpatrzenie przez rząd propozycji nowelizacji ustawowych regulacji zmieniających zakres statutowych zadań word [kliknij]. jm