Legislacja

Nowe rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym

10 lipca 2010

W życie wchodzi nowe rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym. Opublikowano je w Dzienniku Ustaw dnia 9 lipca br. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym, traci ono moc na podstawie art. 36 pkt 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o uchyleniu lub zmianie niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.

Nowe rozporządzenie określa:

1)organizację oraz sposób dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze;

2)program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania poleceń i sygnałów osobom, o których mowa w pkt 1;

3)wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

4)wysokość stawek za szkolenia oraz tryb ich pobierania i zwrotu;

5)katalog osób upoważnionych do wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1;

6)okoliczności, szczegółowe warunki oraz sposób wykonywania czynności, o których mowa w pkt 1.

Źródło ePrawoDrogowe – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym – (w przygotowaniu)