Legislacja

Nowela o znakach drogowych

29 kwietnia 2010

W życie wchodzą dwa nowe rozporządzenia Ministra Infrastruktury, oba poświęcone znakom i sygnałom drogowym oraz warunkom technicznym, jakimi muszą one odpowiadać. Oprócz dotychczas stosowanych znaków drogowych ostrzegawczych, akt zapowiada stosowanie znaków związanych z oznaczeniem pasa drogowego i obiektów drogowych oraz oznaczenia w postaci urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności w związku z zamknięciem drogi lub jej części dla ruchu, z prowadzeniem na odcinku drogi publicznej badań, a w razie potrzeby - znaki z napisami wskazującymi sposób korzystania z drogi, jeżeli nie może on być wyrażony znakami określonymi w załączniku do obowiązującego rozporządzenia. Zanim trafią na drogi, muszą się sprawdzić w bezpiecznych warunkach. Bezpiecznych dla wszystkich uczestników kierowców, rowerzystów i pieszych. Głównym celem zmian ma być poprawa bezpieczeństwa na drogach. Dziś zarządcom dróg nie wolno badać nowych oznaczeń w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego. Każdy uczestnik ruchu od pieszego przez rowerzystę aż do kierowcy musi zostać poinformowany o tym, że na drodze pojawił się nowy znak. Procedura taka ma zniwelować ewentualne skutki wypadków, do których mogłoby dojść na skutek nowych oznaczeń.

48bdb50edd78c35c81d2640d4bfaef2dec7a9990(Fot.: PD@N 338-25)

1af031020c3bd87363e35eb502c0988c3c1a9658(Fot.: PD@N 338-26)^ Przykładowo - na odcinku trasy poprzedzającym miejsce badania oznakowania drogowego będzie umieszczany znak pionowy ostrzegawczy A30 "inne niebezpieczeństwo" z odpowiednią tabliczką informującą o rodzaju testowanego oznakowania. Jeśli badany odcinek jest dłuższy niż 500 m, wraz z tabliczką powinno się pojawić oznaczenie T2.

Od dziś obowiązują także zmienione przepisy dotyczące drogowych barier ochronnych. Są to urządzenia, które zapobiegają zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne. Chodzi o odcinki, na których łatwo jest przejechać na jezdnię przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu czy też wypaść z drogi. Tych urządzeń nie wolno jednak stawiać ot, tak sobie. Ich stosowanie jest dopuszczalne tylko w takich miejscach, w których przewidywane skutki wypadków będą poważniejsze niż skutki najechania pojazdu na barierę ochronną.

Bariery dzieli się na: skrajne (ustawiane przy krawędzi jezdni), dzielące (pas dzielący drogę dwujezdniową) oraz osłonowe (między jezdniami a przeszkodami stałymi w pobliżu jezdni). Mogą być one wykonane z różnych materiałów: metalu, betonu itd.