Legislacja

Nowela w ustawie o autostradach płatnych

6 lipca 2007

W życie wchodzą zmiany w ustawie z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, zmiany wprowadziła ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą opłaty paliwowej.

Słowa kluczowe autostrady opłata paliwowa
Źródło Dziennik Ustaw z 2007 r., Nr 99, poz. 666