Legislacja

Nowelizacja dla poprawy brd – krok przed

29 października 2021

Nowelizacja dla poprawy brd – krok przed
Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury. 40. posiedzenie Sejmu RP - 28.10.2021 r. (fot. Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu RP)

W dniu wczorajszym wiele się działo w procedowaniu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504). Nowelizacji, która ma przynieść poprawę bezpieczeństwa na drogach i wysokie sankcje dla piratów drogowych, zwłaszcza tych zasiadających za kierownicą po spożyciu alkoholu.

II czytanie na posiedzeniu Sejmu. W trakcie 40. posiedzenia Sejmu RP, które zaplanowano na 28-29. października, odbyło się II czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504 [kliknij]). Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca, przedstawił sprawozdanie Komisji Infrastruktury z dnia 27. października (druk nr 1680 [kliknij]). Przedstawiciele klubów i kół poselskich wygłosili oświadczenia. Posłowie zgłosili wnioski, odbyła się dyskusja, po czym projekt ponownie skierowano do Komisji Infrastruktury w celu przedstawienia sprawozdania.

Kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury. 40. posiedzenie Sejmu trwa. Pracowała Komisja Infrastruktury, do której - ponownie - posłowie skierowali projekt procedowanej ustawy wraz ze zgłoszonymi w trakcie obrad plenarnych poprawkami. Uchwalono brzmienie Dodatkowego Sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1680-A [kliknij]). Z dziewięciu zgłoszonych poprawek, dwie będą rekomendowane, pozostałe z wnioskiem o odrzucenie.

Dziś trwa drugi dzień 40. posiedzenia, zaplanowano czas zakończenia debaty na późne godziny popołudniowe, czy odbędzie interesujące nas trzecie czytanie? Czy posłowie będą głosowali za przyjęciem całej ustawy? Intuicyjnie czujemy, że tak, ale w porządku obrad nie znajdujemy konkretnej informacji, choć oczywiście może i tu zacytuję „- porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń”. (jm)