Legislacja

Komisja Infrastruktury ma nowy projekt

28 października 2021

Komisja Infrastruktury ma nowy projekt
Posiedzenie sejmowej Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27.10.2021 r. (transmisja) [kliknij]

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury, która rozpatrywała sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozparzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) [kliknij]. Dokonano analizy i przegłosowano pakiet zaproponowanych poprawek. Komisja podczas zaplanowanego na 28 i 29 października br. 40. posiedzenia Sejmu RP przedstawi Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Druk nr 1680 [kliknij]).

Komisja Infrastruktury pracowała nad tekstem jednolitym projektu ustawy z druku nr 1504 przygotowanym przez Podkomisję specjalną. W trakcie szczegółowego rozpatrywania projektu wprowadzono kilka tzw. doprecyzowujących, lub - jak to określili zaproszeni eksperci „kosmetycznych” poprawek, upoważniono Biuro Legislacyjne do oczywistych poprawek legislacyjnych. Wśród wartych odnotowania, ale niestety odrzuconych znalazły się takie propozycje jak np.:

- obniżenie wysokości mandatu dla pieszych wchodzących na przejazd kolejowy w trakcie podnoszenia zapór w strefie zamieszkania (czy tam mogą być przejazdy kolejowe z zaporami?). I tak Ci piesi będą mogli trafić do aresztu, albo zapłacić nie mniej niż… 2500 zł mandatu;

- zmniejszenia restrykcji za przekroczenie prędkości jazdy w obszarze niezabudowanym;

- stosowania bonifikaty za zapłatę nałożonej grzywny np. w terminie 15-dni - zniżki 10% lub 30%.

Na dzień następny, czyli 28.10, warunkowo zaplanowano kolejne posiedzenie Komisji Infrastruktury: Posiedzenie odbędzie się w przypadku zgłoszenia poprawek i skierowania ich do Komisji. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1504 i 1680). Czyli drugie czytanie odbędzie się w trakcie posiedzenia plenarnego tego samego dnia. (jm)