Legislacja

Od 1 października bez dokumentów auta – zapowiedział minister M. Zagórski

2 lipca 2018

Od 1 października bez dokumentów auta – zapowiedział minister M. Zagórski
Marek Zagórski, minister cyfryzacji. Warszawa, konferencja prasowa 29 czerwca 2018 r. – Podpisałem komunikat, który pozwoli z dniem 1 października wszystkim kierowcom jeździć samochodami bez konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu poświadczającego zawarcie ubezpieczenia OC – powiedział minister. (fot. Jolanta Michasiewicz)

Zgodnie z zapowiedzią, minister cyfryzacji Marek Zagórski poinformował, iż podpisał zarządzenie, dzięki któremu od 1 października 2018 r. kierowcy nie będą musieli okazywać podczas kontroli drogowej dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) pojazdu i ważnej polisy OC. Pamiętajmy jednak, iż do 1.10 za brak tych dokumentów otrzymamy mandat (50, a nawet 250 pln).

Ustawa i CEPiK. 9 maja 2018 r. uchwalona została nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2018.957), która przesunęła termin uruchomienia systemu CEPiK 2.0, a nowy termin określone następująco: - art. 7 ust. 2 omawianej ustawy: 2. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w ust. 1. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie. Dane pojazdu i informacje o zawartej polisie OC są gromadzone w CEPiK, będą w pełni dostępne dla uprawnionych służb podczas kontroli drogowej, sprawdzą ich aktualność poprzez terminal zainstalowany w radiowozie. Zarządzenie zostało opublikowane dnia 29 czerwca br. i zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy czyli 1.10.

Zatrzymanie i zwrot dokumentów. Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, zniesienie obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego wiąże się również ze zmianą dotyczącą zatrzymywania i zwrotu tych dokumentów. Do tej pory dokument był zatrzymywany fizycznie. Od dnia 1 października 2018r. w przypadku, gdy pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego uprawniony organ odnotuje zatrzymanie dokumentu w systemie informatycznym. Informacja o zatrzymaniu ma być przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierujący otrzyma, jak dotychczas, pokwitowanie. Zwrot dokumentu będzie mógł odnotować zarówno organ (np. urząd miasta), który go wydał, jak i dowolna jednostka w ramach podmiotu, który go zatrzymał.

Czy muszę wozić ze sobą prawo jazdy? Prowadzący pojazd nadal musi mieć przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty. Może również spotkać się z pytaniem, kto aktualnie przechowuje dowód rejestracyjny pojazdu (wystarczy wiedzieć, że dokument w tej chwili znajduje się np. w siedzibie firmy, w domu itp.) – odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji.

Czy dowód rejestracyjny nie jest już potrzebny? Dowód rejestracyjny nadal pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu formalności m.in. w Stacjach Kontroli Pojazdów, przy sprzedaży auta lub wyjeździe zagranicznym.

Jakie dane w bazie danych może sprawdzić policjant podczas kontroli? Organ kontroli ruchu drogowego (np. policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straż miejska), może w Centralnej Ewidencji Pojazdów będącej częścią bazy CEPiK sprawdzić dane dotyczące pojazdu i wydanego dokumentu, w tym również polisy i badania technicznego.

Czego z bazy CEPiK może dowiedzieć się obywatel? W bazie CEPiK można sprawdzić ilość punktów karnych (na www.obywatel.gov.pl), stan techniczny autobusu (np. przed wycieczką szkolną, również na www.obywatel.gov.pl). Korzystając z usługi „Mój Pojazd” można również sprawdzić wszystkie dane (np. historia pojazdu - można to zrobić online), jakie na temat naszych samochodów są w bazie CEPiK.

Mam samochód zarejestrowany poza granicami Polski. Czy muszę wozić ze sobą dowód rejestracyjny pojazdu i poświadczenie OC? Jeśli prowadzisz pojazd, który został zarejestrowany poza Polską to podczas kontroli musisz okazać dowód rejestracyjny i odpowiednie ubezpieczenie. Musisz więc wozić je ze sobą.

W trakcie zwołanej na dzień 29 czerwca br. konferencji prasowej minister poinformował, że resort pracuje nad tym, by kierowcy nie musieli mieć przy sobie prawa jazdy. (jm)

 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r.

Poz. 22. K O M U N I K A T M I N I S T R A C Y F R Y Z A C J I 1 )

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r.

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957) ogłasza się, co następuje:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie informacji do centralnej ewidencji pojazdów o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) oraz o informacji o jego zwrocie w sposób, o którym mowa w art. 132 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, z późn. zm.2)) ustanawia się na dzień 1 października 2018 r.

MAREK ZAGÓRSKI MINISTER CYFRYZACJI