Przegląd prasy

WORD-y stają się niewydolne - apelują samorządowcy. Proszą ministra o spotkanie

4 maja 2022

WORD-y stają się niewydolne - apelują samorządowcy. Proszą ministra o spotkanie
Posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, 27 kwietnia 2022 r. (fot. screen Powiaty Polskie)

27 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), to również kolejny raz rozmawiano o sytuacji finansowej w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego [kliknij] [kliknij]. - Mamy coraz mniej osób zdających egzaminy (…), z drugiej zaś strony rosną koszty utrzymania tych jednostek - podkreślał Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. Resort infrastruktury odmawia podjęcia prac legislacyjnych. Samorządowcy apelują o spotkanie z ministrem.

Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Terespol. Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

Jak informuje redakcja portalu Polskie Regiony: „Marszałek Całbecki przypomniał, że kondycja finansowa WORD-ów pogarsza się, co jest z jednej strony efektem demografii. - Mamy coraz mniej osób zdających egzaminy - tłumaczył. Z drugiej zaś strony rosną koszty utrzymania tych jednostek, co jest związane z przede wszystkim z podwyżkami cen towarów, paliw, energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie od 9 lat nie wzrastają opłaty za egzaminy, natomiast przeciętne wynagrodzenie w tym czasie wzrosło niemal dwukrotnie. Powoduje to, że WORDy stają się niewydolne, zwłaszcza, że utrzymują się z opłat za egzaminy. Jak ostrzega Piotr Całbecki, taka sytuacja może mieć fatalny skutek, ponieważ ma wpływ na nasze bezpieczeństwo, a dojść może do tego, że te instytucje trzeba będzie zamykać. Dlatego ZWRP [kliknij] apeluje o zmianę stawek opłat za egzaminy. Samorządy województw są także gotowe przejąć na siebie zadanie ustalania wysokości opłat za egzaminy w ustalonych ustawowo ramach”.

Reprezentujący resort infrastruktury, Marcin Przychocki - Departament Prawny przekazał informację otrzymaną od wiceministra Rafała Webera. Jak dowiedzieli się obecni - „resort nie planuje prac legislacyjnych w tych kierunku”. Samorządowcy zaapelowali o jak najszybsze zorganizowanie spotkanie z ministrem Andrzejem Adamczykiem, w celu omówienia zmian legislacyjnych. Podkreślono, iż podobny problem dotyczy samorządów powiatowych - odpowiedzialnych za wydawanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników. Także tutaj kwestia dotyczy opłat, które nie były od lat podnoszone. To kolejne argumenty uzasadniające potrzebę spotkania z szefem resortu infrastruktury. (jm)