Legislacja

To od jutra obowiązują dwa nowe znaki drogowe

13 sierpnia 2019

To od jutra obowiązują dwa nowe znaki drogowe
Znaki drogowe (od lewej) D-51a oraz D-51b. Opublikowane przepisy wprowadzają dla urządzeń odcinkowego pomiaru prędkości nowy znak D-51a - posiadający odmienną grafikę w stosunku do znaku D-51 - wskazujący odcinek drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości oraz znak D-51b oznaczający koniec tego odcinka (grafika arch.)

Z dniem 14 sierpnia br. - nie 13. jak mylnie informuje część tytułów prasowych czy portali internetowych - na naszych drogach pojawią się dwa nowe znaki drogowe. Ich celem jest poprawa oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości.

Pierwszy z nich D-51a - będzie informował o początku automatycznej kontroli średniej prędkości, drugi - D-51b - będzie wskazywał na koniec obowiązywania wcześniej wymienionego. Nowe znaki mają zawierać informację o długości odcinkowego pomiaru prędkości. Nadto na tarczy znaku pojawi się informacja o dozwolonej prędkości. Przypomnijmy - co do zasady - odcinkowy pomiar prędkości sprawdza średnią prędkość na wyznaczonym odcinku. Na początku i końcu wyznaczonego odcinka zamontowane są urządzenia rejestrujące, system automatycznie odczytuje rejestracje pojazdów i dla tych czas przejazdu, aby ostatecznie obliczyć średnia prędkość. (jm)

Komunikat Ministerstwa Infrastruktury:

Będzie nowe i bardziej czytelne oznakowanie odcinkowego pomiaru prędkości

Ministerstwo Infrastruktury, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców, opracowało nowe znaki informujące o odcinkowym pomiarze prędkości. Zmiana przepisów rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ma na celu rozróżnienie oznakowania dla odcinkowego pomiaru prędkości od pomiaru punktowego.

Nowy znak D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” będzie wskazywał fragment drogi objęty odcinkowym pomiarem prędkości, natomiast znak D-51b „koniec automatycznej kontroli średniej prędkości” koniec tego odcinka.

Obecnie znak D-51 „automatyczna kontrola prędkości” stosowany jest zarówno dla punktowego pomiaru prędkości, jak też dla pomiaru odcinkowego. Oznakowanie pomiaru odcinkowego następuje przez umieszczenie tabliczki T-1a pod znakiem D-51, na której podawana jest długość odcinka pomiarowego, co nie stanowi wystarczającej informacji o pomiarze prędkości na drodze. Stąd potrzeba bardziej precyzyjnego poinformowania kierujących o odmiennym niż zazwyczaj sposobie wykonywania pomiaru.

Nowe regulacje rozszerzają ponadto zakres stosowania tabliczki T-1a o wskazywanie odległości znaku informacyjnego do początku odcinka drogi objętego pomiarem. Takie rozwiązanie pozwoli na umieszczenie dodatkowego znaku D-51a „automatyczna kontrola średniej prędkości” wraz z tabliczką T-1a przed początkiem odcinka drogi objętego kontrolą prędkości, w przypadku, gdy początek tego odcinka znajduje się w miejscu o ograniczonej widoczności, np. ze względu na geometrię drogi albo obiekty znajdujące się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

30 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia:

* w sprawie znaków i sygnałów drogowych

* w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Nowe przepisy wejdą w życie 14 sierpnia 2019 r.