Legislacja

Obowiązują zmiany dot. małych tablic rejestracyjnych

3 grudnia 2020

Obowiązują zmiany dot. małych tablic rejestracyjnych
A jeżeli w pojeździe z wnęka na duże tablice rejestracyjne zostanie zamontowana mała tablica rejestracyjna? (fot. Jolanta Michasiewicz)

Od najbliższego piątku (4. grudnia 2020) w życie wchodzą przepisy tzw. pakietu deregulacyjnego w świetle których, za niewłaściwe tablice rejestracyjne właściciel nie otrzyma potwierdzenia badania technicznego, przewidziany jest także mandat. Informowaliśmy o zadziwiających praktykach używania małych tablic rejestracyjnych przez właścicieli pojazdów, którym te ostatnie nie przynależą. Pozostaje pytanie jak je uzyskali? Czy to oznacza, że złożyli nieprawdziwe oświadczenie podczas wizyty w wydziale komunikacji?

Dla kogo małe tablice. Przypomnijmy małe tablice rejestracyjne ustawodawca przeznaczył dla samochodów sprowadzonych z USA, Japonii itd. (pojazdy z miejscem na tablicę rejestracyjną o małych wymiarach). W ten sposób miał być rozwiązany problem niedostosowanych polskich tablic rejestracyjnych do konstrukcji wymienionych pojazdów. Przepisy wydano w 2018 r. Niestety – jak zaobserwowano – wielu nieuprawnionych (np. zakupionych na terytorium UE) kierowców także zakładało właśnie te małe tablice. Wydział komunikacji wydał je po odebraniu konkretnego oświadczenia – niestety fałszywego.

Przepisy obowiązujące z dn. 4.grudnia 2020 r. Z jakiegoś powodu znaleźli się kierowców dla których posiadanie małej tablicy stało się potrzebne. Czy czuli się w ten sposób wyjątkowi? Co to za wyjątkowość? Jednak ad rem – z dniem jutrzejszym takie praktyki będą karane. Małe – nienależne – tablice rejestracyjne nie przejdą przeglądu technicznego. W art. 60 ustawy nowelizujące ustawę – Prawo o ruchu drogowym (ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 2020 r., poz. 1517) ustawodawca dopisał:

         „Art. 60. 1. Zabrania się: (…)

3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;” - Badanie techniczne pojazdu, w którym w dużych wnękach będą mniejsze tablice rejestracyjne, zakończy się wynikiem negatywnym – powiedział portalowi dziennik.pl Marcin Barankiewicz, prezes Polskiej Izby Stacji Kontroli. Ponadto podczas kontroli drogowej funkcjonariusz może nałożyć mandat w wysokości od 200 do 500 zł – za źle umieszczone lub właśnie złe tablice rejestracyjne stanowiące niezgodność pojazdu ze stanem technicznym. Zatrzyma także dowód rejestracyjny.

Co zmieniany przepis oznacza dla kierowców, którzy w pojazdach z wnęką na duże tablice zamontowali te małe? Tu zacytujmy ciąg przywołanej wypowiedzi: - Właściciel pojazdu będzie musiał wnioskować do wydziału komunikacji o wydanie prawidłowych tablic rejestracyjnych. (…) – Myślę, że częściej policja będzie także kontrolowała takie pojazdy na drodze.

Dodajmy, iż w ustawie dodany został także ust. 1a w brzmieniu:

         „1a. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.”.

Zaostrzono także zasady wydawania małych tablic rejestracyjnych, uczciwie przypomnijmy, iż zaczną obowiązywać także przepisy ułatwiające wiele procedur posiadaczom pojazdów. (jm)