Legislacja

Oddanie narządów po śmierci zyskuje aprobatę

14 sierpnia 2011

85 proc. respondentów deklaruje zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci; co trzynasty badany (8 proc.) nie zgadza się na to - wynika z sondażu CBOS. Z badania CBOS wynika, że pobieranie i przeszczepianie organów od osób zmarłych zyskuje wyższy poziom aprobaty niż w latach ubiegłych (96 proc., wzrost o 5 punktów w porównaniu z sondażem sprzed dwóch lat), a odsetek nastawionych krytycznie zmalał do 2 proc. (z 6 proc. w 2009 roku). Również zgodę na oddanie własnych narządów po śmierci deklaruje zdecydowana większość respondentów, choć mniej niż w przypadku aprobaty samej idei transplantacji. Wyraża ją 85 proc. badanych (o 3 punkty więcej niż dwa lata temu), a 8 proc. (o 3 punkty mniej niż w 2009 roku) nie godzi się, by po śmierci pobrano jego narządy w celu przeszczepienia innym. Niemal połowa ankietowanych (48 proc.) przyznaje, że nie wie, jakie przepisy dotyczące przeszczepów od osób zmarłych obowiązują w Polsce, co wraz z tymi, którzy w ogóle nie potrafią ustosunkować się do tej sprawy (6 proc.) oraz udzielającymi niepoprawnej odpowiedzi (32 proc.), daje razem 86 proc. Jedynie nieliczni (14 proc.) wskazują poprawną odpowiedź. Badanie przeprowadzono w dniach 2 – 8 czerwca 2011 roku na liczącej 1164 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.