Legislacja

Określenie terminu przesunięcia nastąpi do połowy października

10 października 2016

Określenie terminu przesunięcia nastąpi do połowy października
Anna Streżyńska, minister cyfryzacji (548-58 fot. Kancelaria PRM)

W sprawie systemu CEPiK i nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami pytała - na wniosek zaniepokojonych właścicieli osk i instruktorów nauki jazdy - grupa posłów (zapytanie nr 852). Zasadnicze z nich to kwestia daty rozpoczęcia funkcjonowania i tu Anna Streżyńska, minister cyfryzacji potwierdziła, iż w pełni system CEPiK 2.0 dostosowany do przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz nowelizacji Ustawy - Prawo o ruchu drogowym z dnia 24 lipca 2015 r., rozpocznie funkcjonowanie w momencie określonym przepisami - wynikającym z potwierdzenia możliwości i gotowości po stronie kluczowych Interesariuszy CEPiK. Zgodnie z raportem postępu prac, stan realizacji projektu na dzień 30 czerwca 2016 r. oszacowany został na około 73%. Jednak uruchomienie w pełni kompletnego i zmodernizowanego systemu, obejmującego kompletną funkcjonalność zależy także od efektów testów. Tu wspierające procesy przewidziane w przepisach ustawy o kierujących pojazdami zostały przygotowane po stronie centralnej i udostępnione w środowisku testów integracyjnych Interesariuszom. Jednakże w ocenie przygotowania do wprowadzenia w życie odsuniętej ustawy o kierujących, pomimo technicznej gotowości systemu po stronie centralnej, należy uwzględnić również stopień integracji po stronie Interesariuszy oraz przygotowanie do realizacji nowych zadań końcowych użytkowników systemu. W tym zakresie gotowości potwierdzić nie można. Nie rozpoczęły się jeszcze szkolenia pracowników Wydziałów Komunikacji Urzędów Miejskich i Starostw Powiatowych - za które odpowiada PWPW S.A. Jak to stwierdziła minister: „wstępna informacja o planowanym przesunięciu uruchomienia systemu CEPiK2.0, a w konsekwencji również terminu wejścia w życie przepisów ustawy o kierujących pojazdami, została ogłoszona podczas posiedzenia Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Określenie terminu przesunięcia nastąpi do połowy października”