Legislacja

Opłaty za pojazdy ciężarowe okazjonalnie poruszające się po drogach

Autor: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Prawo Drogowe@NEWS

21 czerwca 2005

Opublikowano decyzję Komisji z dnia 20 czerwca 2005 r. dotyczącą wniosku o zwolnienie z pobierania opłat od pojazdów silnikowych złożonego przez Francję na mocy art. 6 ust. 2 lit. b) dyrektywy 1999/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 1818). Regulacje dotyczą stawek pobieranych za przejazd drogami publicznymi za pojazdy ciężarowe, które okazjonalnie poruszają się po tych drogach i nie wykonują działalności w tym zakresie.

Źródło: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 158 z dnia 21 czerwca 2005 r. cz. II poz. 2005/449/WE
Prawo Drogowe@NEWS

Źródła Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej nr L 158 z dnia 21 czerwca 2005 r. cz. II poz. 2005/449/WE Prawo Drogowe@NEWS