Legislacja

Prace parlementarzystów nad zmianą ustawy o autostradach trwają

Autor: Sejm RP

23 czerwca 2005

Podkomisja stała ds. transportu złożyła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Autostradowym oraz ustawy o transporcie drogowym oraz ich tekst jednolity. Zmiany dotyczą opłat za przejazd autostradami, zwrotu środków raz wydatkowanych na ten cel w kategorii samochodów ciężarowych, zasad rejestracji opłat.

Słowa kluczowe autostrady Sejm RP