Legislacja

Pan Minister podpisał!

30 marca 2022

Pan Minister podpisał!
Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury (fot. Jolanta Michasiewicz)

Branża szkoleniowców i egzaminatorów i kierowców zawodowych niecierpliwie czeka na akt wykonawczy do nowelizacji ustawy o transporcie drogowym, którą wydano 14 października, opublikowano 4 listopada 2021 r. 5 kwietnia mija 4. miesiąc. Z dniem 6 kwietnia br. obowiązują zmienione zasady szkolenia i egzaminowania. Dziś - 30 marca, czyli tydzień przed - możemy powiedzieć Andrzej Adamczyk podpisał rozporządzenie w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Informacja potwierdzona, albowiem z samego Rządowego Centrum Legislacji. Czyli przed nami ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Kiedy? Tu odpowiedzi jedyna znana odpowiedź: najpóźniej 5 kwietnia. I wówczas poznamy ostatecznie brzmienie rozporządzenia.

Rekomendowane rozwiązanie. Zacytujmy fragment Oceny skutków regulacji, która została sporządzona 25 października 2021 r. - późniejszych już nie było: Utrzymanie dotychczas stosowanych rozwiązań w zakresie wymagań dla przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia, infrastruktury technicznej, warunków lokalowych, wyposażenia dydaktycznego i pojazdów używanych w trakcie szkolenia, liczby godzin kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia. Rozszerzenie zakresu tematycznego, sposobu i warunków prowadzenia kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, polegające na wprowadzeniu obowiązkowego do przystąpienia do szkolenia i testu kwalifikacyjnego profilu kierowcy zawodowego wydawanego przez starostę, udostępnianego do aktualizacji przez ośrodek szkolenia (szkołę, placówkę lub centrum) oraz przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego (okręgową komisję egzaminacyjną). Ustanowienie szczegółowych wymagań dla dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Określenie rodzajów szkoleń, które można zaliczyć na poczet części zajęć w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, oraz liczby godzin zajęć, o które na podstawie innych szkoleń można pomniejszyć ww. kwalifikacji i szkolenia. Określenie warunków prowadzania, trybu, zakresu i sposobu organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego (dotychczas testy kwalifikacyjne były przeprowadzane w ośrodku szkolenia przez komisję egzaminacyjną powołaną przez wojewodę). Modyfikacja w zakresie postępowania z dokumentacją związaną z prowadzeniem kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyśpieszonej i szkolenia okresowego, polegającej na ustandaryzowaniu wzorów dokumentów potwierdzających prowadzenie ww. kwalifikacji i szkoleń. Określenie nowej opłaty za wydanie zgody na prowadzenie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego o szkolenia okresowego w formie nauczenia na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu oraz opłaty za przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego.

W wykazie RCL do publicznej wiadomości podano projekt z 21 października 2021 [kliknij] oraz kolejny z datą 23 lutego 2022 r. [kliknij] - późniejszych już nie było. Nie było oczywiście opublikowanych, ale wiemy, iż resort intensywnie pracował.

Podmioty, na które oddziałuje projekt. W opublikowanej przez RCL informacji o oddziaływaniu projektu wymieniono następujące grupy i ich wielkości:

- wojewoda / 16

- starostowie lub prezydenci miast na prawach powiatu / 380

- wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego / 72

- liczba osób przystępująca co najmniej raz lub więcej razy do testu kwalifikacyjnego

1) 58974 - 2018 r.;

2) 63217 - 2019 r.;

3) 49377 - 2020 r.

- przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia / 931

- przedsiębiorcy prowadzący ośrodek szkolenia od 3 lat / ok. 600.

I właśnie tam rozporządzenia oczekiwano i niestety oczekuje się nadal. A do przygotowania wdrożenia zmian pozostał już tylko tydzień. Jak oceniali przedsiębiorcy podczas DYSKUSJI NA RATUSZOWEJ (24.3.2022) pt. „Czy os-y są gotowe?”: - WARTO BŁOBY PRZESUNĄĆ TEN TERMIN! I szczegółowo uzasadniali niemożliwość przygotowania, która w każdej odpowiedzi sprowadzała się do braku akty wykonawczego. Posłuchajcie Państwo:

- Co się zmieni 5 kwietnia?

- Czy os-y są gotowe?