Legislacja

Podatek od środków transportowych w 2024 r.

24 października 2023

Podatek od środków transportowych w 2024 r.
(fot. PIXABAY)

W Monitorze Polskim opublikowane zostało Obwieszczenie Ministra Finansów z 12 października 2023 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2024 r. (2023.1132_mp). Maksymalne stawki podatków w 2024 r. w porównaniu do 2023 r. wzrosną o ok. 15%.

Minister Finansów wydał już coroczne obwieszczenie w kwestii maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych [kliknij]. Tym razem aż o ok. 15%. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 15%. I tak w 2024 roku możemy liczyć się z istotnie wyższymi stawkami podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, reklamowej, od posiadania psów) - oczywiście w tych gminach, których rady podejmą stosowne uchwały do końca 2023 roku. Najczęściej gminy ustalają stawki faktyczne podatku od nieruchomości na poziomie stawek maksymalnych. Jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

Dla porównania przykładowo - podatek od środków transportowych w 2024 r. - stawki maksymalne od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 1173,19 zł, 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1957,12 zł,

c) powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton - 2348,52 zł. 

Natomiast od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 2773,16 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 3506,02 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Monitorze Polskim nie później niż do dnia 31 października każdego roku publikowana jest informacja o stawkach minimalnych. Co ciekawe aktualizacja tych stawek minimalnych nie odbywa się na podstawie wskaźnika cen towarów i usług a zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Dlatego też w oddzielnym obwieszczeniu Ministra Finansów zostają ustalone stawki minimalne podatku od środków transportowych [kliknij]: