Przegląd prasy

Nagroda DOSKONAŁOŚĆ W ZAKRESIE BRD’2023 trafiła do Gdańska

24 października 2023

Nagroda DOSKONAŁOŚĆ W ZAKRESIE BRD’2023 trafiła do Gdańska
Bruksela, 19 października 2023. Komisja Europejska. Gala wręczenia nagród European Road Safety Charter (Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego) - Nagrody za doskonałość w zakresie bezpieczeństwa drogowego 2023. Nagroda trafiła do Gdańska za Gdański Program Uspokojenia Ruchu oraz Gdański Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2016-2030. Nagrodę odbiera Agata Lewandowska z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wręczającym był Kristian Schmidt, koordynator ds. brd w Komisji Europejskiej (fot. mat. prasowe)

Kolejne nominacje i kolejna nagroda będąca uznaniem dla naszych krajowych działań na rzecz poprawy brd. Do Gdańska trafiła nagroda konkursu Europejskiej Karty BRD pod patronatem Komisji Europejskiej DOSKONAŁOŚĆ W BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO 2023 w kategorii bezpieczeństwo na drogach miejskich. Jak informują organizatorzy to okazja uznania i świętowania wybitnych osiągnięć naszych sygnatariuszy w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa na drogach w całej Europie.

19 października 2023 r. w Brukseli i w Internecie odbyło się coroczne rozdanie nagród konkursu Europejskiej Karty BRD pod patronatem Komisji Europejskiej DOSKONAŁOŚĆ W BEZPIECZEŃSTWIE RUCHU DROGOWEGO 2023. - Nasze nagrody stanowią wyraz uznania dla wkładu naszych członków we wspólny cel, jakim jest poprawa bezpieczeństwa drogowego w całej Europie - podkreślali organizatorzy. W tym roku przyznano pięć kategorii nagród w następujących kategoriach: sprawność do jazdy; ograniczona sprawność ruchowa; dane; handel elektroniczny oraz bezpieczeństwo na drogach miejskich. - Zwycięskie inicjatywy są przykładami organizacji, które podjęły konkretne i wymierne działania w zakresie bezpieczeństwa drogowego, z korzyścią dla swoich społeczności - gratulowano.

(fot. mat. prasowe)

Zwycięzcami w roku 2023 są:

Zavarovalnica Triglav i AMZS (Słowenia) – za przejażdżki dla seniorów z instruktorem;

VZW Symfoon (Belgia) - za chodniki pozbawione przeszkód wraz z Team Trottoir;

Austriacki Instytut Technologii (AIT) (Austria) - za skrzynkę obserwacyjną mobilności (MOB);

An Post (Irlandia) - za kampanię „Droga do zera”;

Gmina Gdańsk (Polska) - za działania i kampanie mające na celu uspokojenie ruchu.

Austriacki Instytut Technologii (AIT) (Austria) został wybrany przez publiczność podczas ceremonii wręczenia nagród do otrzymania nagrody Jacques’a Barrota. Ta specjalna nagroda publiczności przyznawana jest co roku od 2016 r. jednemu ze zwycięzców i jest dedykowana Jacques’owi Barrotowi, byłemu europejskiemu komisarzowi ds. transportu.

Do ścisłego finału Konkursu Europejskiej Karty BRD - ZA DOSKONAŁOŚĆ 2023 dotarła także inicjatywa z Małopolski - „Bezpieczeństwo pieszych - wspólna odpowiedzialność”. Nominację w Brukseli odebrała - Katarzyna Dobrzańska-Junco, Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Dodajmy także, iż 20 czerwca br. także w Brukseli przedstawiciele Polski odebrali nagrodę Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) - #PIN Award 2023 – popularnie nazywaną Oskarem brd [kliknij].

Adina Vălean, europejska komisarz ds. transportu mówiła: - Nagrody za doskonałość w zakresie bezpieczeństwa drogowego to okazja do nagrodzenia najlepszych praktyk, nagrodzenia ciężkiej pracy, którą wszyscy wykonujecie na co dzień, oraz do podniesienia świadomości na temat tego skutecznego projektu w Europie i poza

Słowenia: SPRAWNOŚĆ DO JAZDY. Zavarovalnica Triglav i AMZS ze Słowenii stworzyły kampanię uświadamiającą skierowaną do seniorów. W Słowenii znajduje się wiele małych i odległych wiosek, do których nie można dojechać środkami transportu publicznego. Starsi użytkownicy dróg polegają na samochodach, jeśli chodzi o autonomię, mobilność i włączenie społeczne. Zavarovalnica Triglav i AMZS opracowały bezpłatny program mający na celu odświeżenie wiedzy i umiejętności prowadzenia pojazdu wśród starszych użytkowników dróg, aby zapewnić im jak największe bezpieczeństwo podróży. Stworzyli kampanię uświadamiającą, która podkreśliła znaczenie umiejętności prowadzenia pojazdu za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, ambasadorów, treści wideo i programów telewizyjnych. Wspólnie z tą kampanią stworzyli platformę, na której starsi kierowcy mogą pogłębić swoją wiedzę z zakresu przepisów bezpieczeństwa drogowego i zarezerwować bezpłatną przejażdżkę odświeżoną z instruktorem. Następnie uczestnicy otrzymują spersonalizowaną informację zwrotną na temat swoich wyników oraz wskazówki dotyczące utrzymania i doskonalenia swoich umiejętności. Za pośrednictwem platformy swoją wiedzę odświeżyło 65 500 starszych kierowców, a 700 skorzystało z przejażdżek z instruktorem. Badanie wykazało, że postrzeganie znaczenia odświeżania umiejętności prowadzenia pojazdu wzrosło o 14%. [kliknij]

Belgia: OGRANICZONA SPRAWNOŚĆ RUCHOWA. Firma VZW Symfoon z Belgii uznała, że przedmioty codziennego użytku znajdujące się na chodnikach, takie jak hulajnogi elektryczne, rowery, kosze na śmieci i drogowskazy, mogą przekształcić się w niebezpieczne przeszkody  dla niewidomych użytkowników dróg. Symfoon opracował kampanię świadomości fizycznej i cyfrowej, aby poinstruować wszystkich użytkowników dróg, w jaki sposób mogą pomóc w stworzeniu bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich. Stworzyli cztery beztroskie filmy, w których niewidomi piesi rozpoczynają swoją podróż w ramach rywalizacji sportowej, ale niestety nie mogą dotrzeć do mety ze względu na wiele przeszkód na drodze. Oprócz filmów wykonali naklejki z kodem QR, które umieszczono na przeszkodach w wielu miastach i gminach. Dzięki kodowi QR właściciele przeszkód mogli uzyskać więcej informacji. Podczas umieszczania naklejek członkowie Symfoon, często sami z wadą wzroku, rozpoczęli otwarte dyskusje na ten temat z lokalnymi mieszkańcami. Przeszkody oznaczone naklejkami zostały wyróżnione w ich kanałach społecznościowych, zachęcając wszystkich do zrobienia tego samego. Flamandzkiego ministra bezpieczeństwa drogowego zaproszono na spacer z zawiązanymi oczami w Brukseli, a ministra bezpieczeństwa drogowego zaproszono na spacer w Brukseli z zawiązanymi oczami, co zapewniło kampanii ogólnokrajową ekspozycję. Umieścili ponad 10 000 naklejek i dotarli do ponad 28 000 osób w mediach społecznościowych. [kliknij]

Austria: DANE. Austriacki Instytut Technologii (AIT) z Austrii rozumie znaczenie analizy zachowań i aktywności na określonych infrastrukturalnych odcinkach dróg, co może pomóc władzom i ostatecznie chronić użytkowników dróg. Dane gromadzone są często ręcznie i obejmują jedynie niewielki okres aktywności, a raporty policyjne często nie wystarczają do analizy zachowań użytkowników dróg. W rezultacie Mobility Observation Box (MOB) to skrzynka oparta na czujnikach obrazu, która umożliwia pomiar bezpieczeństwa infrastruktury transportowej według obiektywnych kryteriów. Po zakończeniu gromadzenia danych algorytmy uczenia maszynowego automatycznie rozpoznają różne grupy użytkowników dróg (piesi, rowerzyści, samochody osobowe, ciężarówki, hulajnogi elektryczne itp.), wykrywają je, oceniają zachowanie ruchu drogowego przy użyciu zastępczych środków bezpieczeństwa i stanowią podstawę do ukierunkowane środki bezpieczeństwa. Bateria skrzynki może gromadzić dane aż do 14 kolejnych dni, a dzięki niewielkim rozmiarom można ją umieścić w taki sposób, aby nie rozpraszała i nie wywierała wpływu na użytkowników drogi. [kliknij]

Irlandia: HANDEL ELEKTRONICZNY. An Post, irlandzka usługa pocztowa, codziennie dostarcza przesyłki na ponad 2 miliony adresów. Aby poprawić bezpieczeństwo swoich kierowców i innych użytkowników dróg, opracowali przewodnik bezpieczeństwa dla swojej floty lekkich pojazdów użytkowych. Zawiera informacje i wskazówki dotyczące przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, zachowań kierowców, niekorzystnych warunków pogodowych i przemocy na drodze. Wraz z tym przewodnikiem stworzyli także aplikację do udostępniania informacji na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, zaoferowali programy szkoleniowe dla kierowców pojazdów ciężarowych, udoskonalili audyty bezpieczeństwa transportu, nakręcili filmy dotyczące bezpieczeństwa i opracowali wewnętrzną kampanię uświadamiającą na temat niebezpieczeństw związanych z stoczeniem się pojazdów z powodu nieprawidłowo zaciągniętego hamulca ręcznego. Ich działania zakończyły się sukcesem: w ciągu dwóch lat liczba wypadków drogowych spadła o 60%, a liczba rannych z 42 do 4. Ograniczenie prędkości o 77% i uniknięcie kosztów paliwa o wartości 1,5 mln euro dzięki większa wydajność floty. [kliknij]

Polska: BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH MIEJSKICH. W 2010 roku Gmina Gdańsk w Polsce podjęła decyzję o opracowaniu Gdańskiego Programu Uspokojenia Ruchu na lata 2016-2030, który miał pomóc w realizacji Wizji Zero. Program kładzie szczególny nacisk na poprawę współistnienia pieszych, rowerzystów i kierowców oraz bezpieczeństwo użytkowników dróg znajdujących się w trudnej sytuacji. Ważnym krokiem w tym procesie było wprowadzenie 30 km/h jako standardowej prędkości w mieście. Wraz z tą realizacją wprowadzili zmiany w infrastrukturze, takie jak podwyższone przejazdy, minironda i ulice jednokierunkowe. Jeśli było to możliwe, przejścia dla pieszych zastąpiono kładkami i tunelami. Społeczności lokalne miały możliwość wzięcia udziału w programie poprzez ankiety dotyczące bezpieczeństwa terenów szkolnych oraz realizacji lokalnych projektów stworzonych i wybranych przez mieszkańców. Miasto opracowało wiele działań i kampanii edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dla dzieci. W latach 2009-2022 w mieście spadła o 76% liczba ofiar śmiertelnych, 47% liczba rannych i 44% liczba wypadków drogowych. Odnotowano o 62% mniej wypadków z udziałem pieszych, a w 2022 r. na drogach nie zginął żaden rowerzysta. [kliknij]