Legislacja

Pojazdy do szkolenia oraz egzaminowania w kat. C+E. po 31.12.2025

29 marca 2024

Pojazdy do szkolenia oraz egzaminowania w kat. C+E. po 31.12.2025
(fot. PIXABAY)

W Wykazie prac legislacyjnych ministra infrastruktury z 21 marca 2022 r., pod pozycją 22 [kliknij]  (przed zmianą numeru w Wykazie projekt procedowany był pod numerem 340 (1.8.2023) [kliknij] - tam też znajdują się wcześniejsze etapy procesu legislacyjnego. ujawniono tekst projektu rozporządzenia w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W nim tak oczekiwany zmieniony termin możliwości użytkowania zespołów pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E. Resort przedłuży ten czas do dnia 31 grudnia 2025 r.

W projekcie wprowadzono przepis, który przedłuża do dnia 31 grudnia 2025 r. możliwość użytkowania zespołów pojazdów przeznaczonych do nauki jazdy i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E, składających się z samochodu ciężarowego i przyczepy, w których dowodach rejestracyjnych dokonano adnotacji urzędowej o przystosowaniu pojazdów do nauki jazdy lub egzaminu państwowego do dnia 31 marca 2020 r. Jednocześnie w § 2 w ust. 2 przedłużono do dnia 31 grudnia 2025 r. możliwość użytkowania takiego zespołu pojazdów, w których termin dokonania adnotacji urzędowej o ich przystosowaniu do nauki jazdy lub egzaminu państwowego upłynie 31 lipca 2024 r. Tym samym posiadacze pojazdów, które w 2020 roku uzyskały ww. adnotację w dowodzie rejestracyjnym, nie będą zmuszeni występować ponownie o uzyskanie przedmiotowej adnotacji.

Autorzy projektu uzasadniają: „W 2019 r. wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które uchyliło § 43 ust. 4 pkt 10 zawierający obowiązek wykorzystania do nauki jazdy i egzaminowania w ramach prawa jazdy kategorii C+E zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego (stosowanego do nauki jazdy i egzaminowania w ramach kategorii C) i przyczepy. W nowym pkt 11 wprowadzono obowiązek wykorzystania w zakresie kategorii prawa jazdy C+E zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą. Powyższa zmiana miała na celu uwzględnienie postulatów przedsiębiorców, którzy wskazywali, że większość ich floty stanowią pojazdy składające się z ciągnika siodłowego z naczepą, co powoduje, że zatrudniane przez nich osoby muszą być doszkalane w zakresie kierowania zespołem pojazdów - ciągnik siodłowy z naczepą, bowiem egzamin na prawo jazdy kategorii C+E zdawali zespołem pojazdów - ciężarówka + przyczepa. Wyjaśnić należy, że przyjęcie ww. postulatu przedsiębiorców rodzi skutki finansowe po stronie podmiotów szkolących oraz ośrodków egzaminacyjnych. Z tego względu w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wprowadzono w § 2 i § 3 przepisy przejściowe, które miały na celu zapewnienie odpowiedniego czasu na dostosowanie się krajowych ośrodków szkolenia kierowców oraz Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego do nowych wymagań, tj. wymiany posiadanego taboru pojazdów i poniesienia znacznych wydatków na zakup ciągników siodłowych.”. (jm)