Legislacja

Poseł w sprawie jakości wypłacanych odszkodowań

23 grudnia 2021

Poseł w sprawie jakości wypłacanych odszkodowań
(fot. PIXABAY)

Do ministra finansów zaadresowana została interpelacja poselska w sprawie konieczności wprowadzenia zmian ustawowych bądź organizacyjnych mających na celu podwyższenie bezpieczeństwa obywateli będących uczestnikami ruchu drogowego (interpelacja nr 29611 [kliknij]). Jej autor - Marek Rząsa - apeluje o przeanalizowania konieczności wprowadzenia zmian ustawowych lub organizacyjnych dla poprawy bezpieczeństwa na drogach i - cytujemy: realnej możliwości dochodzenia adekwatnych odszkodowań przez obywateli będących uczestnikami ruchu samochodowego. Podnosi kwestie jakości wypłacanych odszkodowań.

Poseł przywołuje odpowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego w kwestiach: uprawnień w zakresie jakościowej weryfikacji wypłacanych odszkodowań. Cytat: - Jak wiemy, w ostatnich latach lawinowo narasta problem wspomnianej jakości świadczeń, której nie pomaga zarówno nieprzestrzegane przez towarzystwa ubezpieczeniowe orzecznictwa Sądu Najwyższego w zakresie pokrywania kosztów rzeczoznawcy (uchwała SN III CZP 19/18), jak i ograniczone możliwości rzecznika finansowego. Skutkiem tego tylko za ostatni rok wpłynęło ponad 180 tys. nowych spraw sądowych w tym zakresie, co skutecznie podniosło średnią oczekiwania na wyrok z 3 do 5 lat. Czy w związku z tym możliwe jest wydanie uprawnienia KNF również jakościowej weryfikacji wypłacanych odszkodowań? Obecnie urząd ten nakłada jedynie symboliczne kary za opóźnienia w wypłacie odszkodowania. M. Rząsa krytycznie ocenia działania KNF: - KNF opiera swoje interpretacje w zakresie części zamiennych na nieobowiązujących już wytycznych GVO oraz rozporządzeniach, np. Dz. U. L 129/52 z dnia 28 maja 2010 r. Dodatkowo KNF podpiera swoje stanowisko „praktyką rynkową” dostrzeganą jedynie przez pryzmat korzyści ubezpieczycieli, iż części są „porównywalnej jakości”, a nie bierze pod uwagę wyników badań m.in. badawczych instytucji państwowych, które kategorycznie wykluczają użycie takich elementów. Czy Ministerstwo jest w posiadaniu wyników takich badań i czy analizowało ich wyniki w odniesieniu do konieczności zapewniania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego? Sprawy jakości parku samochodowego w Polsce, praktyki w tym zakresie towarzystw ubezpieczeniowych, stawia obok bezpieczeństwa na drogach.

Poseł stawia konkretne pytania: - Czy KNF lub resort zapoznały się z wynikami badań w zakresie porównania charakterystyki np. belki zderzaka, a więc jednej z kluczowych części odpowiedzialnych za bezpieczeństwo uczestników ruchu, o jakości „P” z częścią oryginalną? "Badania właściwości wytrzymałościowych i warstw zabezpieczających metal przed korozją na dostarczonych próbkach" zostało przeprowadzone na zlecenie Automobilklubu Polski przez Laboratorium Badań i Oceny Własności Mechanicznych Materiałów, Części Maszyn i Konstrukcji Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Badania wykonano w dniach 30.09.2021-06.10.2021 r. Z badań tych wynika, iż np. wydłużenie A50 pokrywy silnika jest o ponad 50 proc. większe dla części alternatywnej niż oryginalnej z logo producenta pojazdu, co może mieć decydujące znaczenie przy skutkach uderzenia w pieszego. Z kolei inny parametr wytrzymałość [MPa] na rozciąganie dla belki wzmacniającej pod zderzakiem przednim dla części z logo producenta pojazdu wynosi 1515,0 [MPa], a dla zamiennika 297 [MPa], co oznacza, że spada ona pięciokrotnie. Czy w ocenie Pana Ministra pięciokrotne zmniejszenie wytrzymałości elementu ma wpływ na bezpieczeństwo osób jadących takim pojazdem?

Co minister finansów w sprawie? Odpowiedź także zrelacjonujemy. (jm)