Legislacja

Prawo do jednorazowej amortyzacji ciężarówek

29 maja 2008

Warszawska izba skarbowa potwierdziła, że prawo do jednorazowej amortyzacji samochodów ciężarowych przysługuje także firmom świadczącym usługi transportowe. Jeszcze kilka miesięcy temu uważała inaczej (podobnie jak inne izby skarbowe) – informuje “Rzeczpospolita”. Czy interpretacja z 8 maja br. (IPPB1/415-180/08-4/IF) zmieni podejście fiskusa? Wiąże tylko w indywidualnej sprawie, ale jest już dobry precedens. Większość organów podatkowych nie zgadza się na to, aby amortyzować w ten sposób kupowane do firmy ciężarówki. Dziennik przypomina, że jednorazowy odpis przysługuje tzw. małym podatnikom oraz dużym firmom rozpoczynającym działalność (w pierwszym roku podatkowym). Mogą jednorazowo zamortyzować środki trwałe zaliczone do grup 3 – 8 Klasyfikacji Środków Trwałych. Wyjątek dotyczy tylko samochodów osobowych, wydawało się, że przedsiębiorcy, którzy kupią ciężarówkę, mogą od razu wrzucić w koszty cały odpis. Jednak jednorazowa amortyzacja to pomoc de minimis (udzielana w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego) i wiążą się z nią pewne ograniczenia. Niemiła niespodzianka spotkała przede wszystkim właścicieli firm transportowych. Organy podatkowe wydawały negatywne interpretacje w kwestii jednorazowej amortyzacji kupowanych przez nich pojazdów. Powoływały się przy tym na przepisy rozporządzenia Komisji WE nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (DzUrz UE L 379 z 28 grudnia 2006 r.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. g) rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach, z wyjątkiem “pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego”. Na podstawie tej regulacji organy podatkowe zgodnie ostatnio twierdziły, że firmom transportowym jednorazowa amortyzacja nie przysługuje (tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 4 marca 2008 r., IBPB1/415-316/07/AP/KAN-2778/12/07, oraz interpretacji Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 17 marca 2008 r., ITPB1/415-774/07/WM).

Pamiętaj o limitach: Jednorazowa amortyzacja przysługuje przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność (w pierwszym roku) oraz tzw. małym podatnikom. Są to firmy, w których przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 800 000 euro. W 2008 r. z preferencji skorzysta podatnik, który w 2007 r. zmieścił się w limicie 3 014 000 zł. Ustawodawca wprowadził też limit jednorazowych odpisów – rocznie 50 000 euro (w 2008 r. jest to 188 000 zł).