Legislacja

Prawo jazdy i tylko prawo jazdy

18 maja 2017

Prawo jazdy i tylko prawo jazdy
Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w MIiB (fot. Jolanta Michasiewicz)

O tym, że zmiany w ustawie o kierujących pojazdami potrzebne wiemy. Do wykazu ewentualnych zmian posłanka Henryka Krzywonos-Strycharska wskazała przepis, który mógłby ułatwić sytuację osób, które zagubiły lub którym skradziono prawo jazdy i wystąpiły o wydanie ich wtórnika. Wówczas też otrzymują zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami, jednak ono nie zastępuje dokumentu uprawnień i nie jest honorowane podczas kontroli drogowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kierowca legitymujący się takim zaświadczeniem i kierujący pojazdem otrzymuje mandat. Na przejściowo trudną sytuację - szczególnie kierowców zawodowych – zwróciła uwagę posłanka. W imieniu resortu stosownej informacji udzielił Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiadając właśnie na interpelacje nr 11970. W niej czytamy: - Zgodnie z przepisami art. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami jedynym dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi na terytorium Polski jest odpowiednie prawo jazdy albo pozwolenie wojskowe. Oznacza to, że żaden inny dokument, np. zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach nie jest dokumentem, który może zastąpić dokument prawa jazdy. Obecne brzmienie przedmiotowych przepisów jest bezpośrednią implementacją przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/126/UE w sprawie praw jazdy, a także przepisów konwencji o ruchu drogowym zawartej w Wiedniu w 1968 r., które to wskazują, że dokumentem stwierdzającym uprawnienia do kierowania pojazdami jest wydane przez właściwy kraj prawo jazdy. W przypadku wprowadzenia innych dokumentów zastępujących czasowo dokument prawa jazdy Polska naruszyłaby postanowienia przedmiotowych przepisów i jednocześnie naraziłaby Polskich obywateli na kłopoty wynikające z posługiwania się (w szczególności przez kierowców wykonujących transport międzynarodowy) dokumentem zastępczym na terytorium innego państwa. I dalej minister kontynuuje: - Należy wskazać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami czas od złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy do jego wydania nie powinien być dłuższy niż 9 dni. Z informacji jakie posiada resort czas ten zwykle jest znacznie krótszy. I konkluzja: - Biorąc pod uwagę powyższe nie znajduję uzasadnienia dla wprowadzenia dokumentu, który czasowo zastępowałby dokument prawa jazdy w przypadku kiedy osoba wystąpiła o wydanie wtórnika tego dokumentu. Dodatkowo pragnę wskazać, że od kilku miesięcy Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad możliwością potwierdzenia dokumentu prawa jazdy on-line w czasie kontroli na drodze przy użyciu np. smartfonu. (jm)