Legislacja

Procedowanie ustawy o drogach publicznych zakończone

25 czerwca 2020

Procedowanie ustawy o drogach publicznych zakończone
(fot. Jolanta Michasiewicz)

W Dzienniku Ustaw opublikowana została Ustawa z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2020.1087). Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego elektroniczne opłaty na drogach publicznych. Zmieniony też zostaje dotychczasowy system poboru opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych oraz autostradą A2 i A4. Utworzony zostanie System Poboru Opłaty Elektronicznej KAS, służący poborowi tych opłat.

Zmienione zostają m.inn. następujące akty: Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach; Ustawa z dnia 16 listopada 2017 r. o Krajowej Administracji Skarbowej; Ustawa z dnia 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań dotyczących informatyzacji w zakresie działów administracji rządowej budżet i finanse publiczne; Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym; Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej; Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym; Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r. (jm)