Legislacja

Projekty zmian w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych – projektowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

11 września 2020

Projekty zmian w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych – projektowanego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu oraz równocześnie Rady Ministrów trafiły projekty ustaw zmieniające ustawę o Funduszu dróg Samorządowych. Jak uzasadniają autorzy zmian – są to regulacje w związku z dynamicznie rozwijającym się transportem drogowym i zwiększającym się natężeniem ruchu drogowego w Polsce. Do Funduszu ma trafić dodatkowe dofinansowanie, procedury rozdziału środków mają być łatwiejsze i wpływające na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Sejm RP. Do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (druk nr 590). Dotyczy on wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych. Zaproponowano także zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych. I tak rząd w 2020 r. ma przekazać dodatkowe środki budżetowe do Funduszu. Te przeznaczone mają być na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa ma być zwiększona o 3,8 mld zł (2,7 mld zł na realizację nowych zadań inwestycyjnych; 1,1 mld zł na realizację zadań gminnych i powiatowych).

Rada Ministrów. Równocześnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych ustaw (UD 127). Tu m.inn. zaproponowano zmianę nazwy Funduszu na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg; zapisano definicje „obwodnicy” i „zadania obwodnicowego”; zasad udzielania dofinansowań i przygotowywania stosownych sprawozdań; do wykazu zadań na które mogą być przekazane środków dodano „zadania miejskie” i tu automatycznie np. możliwość dofinansowania tych dla poprawy bezpieczeństwa wokół przejść dla pieszych. Rząd będzie analizował propozycje w IV kwartale br.

(jm)