Legislacja

Przejazdy służbowe

30 października 2007

Opublikowano rozporządzenie ministra transportu z 23 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu. Dla samochodu osobowego o pojemności silnika do 900 ccm koszty nie mogą być wyższe niż 0,5214 zł, przy pojemności silnika powyżej 900 ccm - 0,8358 zł, dla motocykla - 0,2302 zł, dla motoroweru - 0,1382 zł. Akt wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 14 listopada 2007 r.

Słowa kluczowe delegacje pojazdy służbowe