Legislacja

Przy wyprzedzaniu roweru odstęp 1,5 m

1 kwietnia 2021

Przy wyprzedzaniu roweru odstęp 1,5 m
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Do Sejmu RP trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zaproponowana nowelizacja dotyczy zwiększenia odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu - roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych - miałby on wynosić minimum 1,5 m. Zdecydowanie zainteresowanie transportem rowerowym wzrasta na całym świecie. Czy ustawodawca zdąży zareagować?

Zakres zmiany. Autorzy nowelizacji proponują zmianę w art. 24 ust. 2, który miałby otrzymać następujące brzmienie: „2. Kierujący pojazdem jest obowiązany przy wyprzedzaniu zachować szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu. W razie wyprzedzania roweru, wózka rowerowego, motoroweru, motocykla lub kolumny pieszych odstęp ten nie może być mniejszy niż 1,5 m.” Wejście w życie tego przepisu przewidziano po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia. Według aktualnie obowiązującego stanu prawnego ten odstęp wynosi minimum 1 m.

Uzasadnienie. Jak to uzasadniają autorzy projektu ustawy: - Zmiana jest podyktowana poprawą bezpieczeństwa osób poruszających się na rowerach. W Polsce podobnie jak w innych krajach następuje wielka zmiana obyczajowa. Rower zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu ludzi. Zwiększa się ilość osób korzystających z rowerów w tempie geometrycznym. Dotyczy to osób korzystających z rowerów w celu rekreacyjnym, ale też w dojazdach do pracy, w sportach amatorskich i profesjonalnych oraz wszelkiego innego rodzaju aktywnościach na rowerach. Rower staje się coraz bardziej powszechny i dostępny dla każdego. Współczesne trendy ekologiczne mają istotny wpływ na korzystanie z roweru jako świadomej alternatywy komunikacji samochodowej. Pojawiają się na drogach coraz częściej rowery z napędem elektrycznym, które stwarzają jeszcze większe możliwości korzystania z roweru jako wygodnego, szybkiego i popularnego środka przemieszczania się dla osób, dla których do tej pory jazda rowerem była zbyt wymagająca fizycznie.

Na świecie, także w Polsce, już odnotowano tendencje zainteresowania transportem rowerowym, bezpiecznym w czasach zarazy. Obowiązujące prawo powinno być dostosowane i gwarantować bezpieczeństwo rowerzystom. - Z interesującego Raportu z badania na temat uwarunkowań do podejmowania aktywności fizycznej Polaków, sporządzonego przez TNS dla Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że trendy te będą się pozytywnie nasilać. Rower zacznie być coraz częstszym środkiem komunikacji oraz rekreacji w każdym wymiarze. Taki kierunek należy odnotować pozytywnie i rolą Państwa jest rozwijanie go na każdym poziomie – czytamy w uzasadnieniu. Czy ustawa będzie procedowana tzw. szybką ścieżką legislacyjną? (jm)