Legislacja

Ruch pieszych na rondach

31 marca 2023

Ruch pieszych na rondach
(fot. PIXABAY)

Poseł Artur Szałabawka zgłosił Interpelację nr 39947 w sprawie ruchu pieszych na rondach [kliknij].

Nawiązując do nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym z 2021 r., która reguluje kwestię pierwszeństwa pieszych wchodzących na przejście dla pieszych, poseł wyraża opinię: - Błędna interpretacja tego przepisu prowadzi do sytuacji, gdy piesi wkraczają na pasy bez jakiegokolwiek zasygnalizowania kierowcom swego zamiaru. Najczęściej przejawia się to brakiem rozglądania się i zmniejszenia tempa kroku przed tzw. zebrą. W miejscach, gdzie duże skoncentrowanie ruchu pieszych występuje wraz ze wzmożonym ruchem pojazdów, powyższe zachowanie pieszych prowadzi do kongestii. Gdy miejsca te zlokalizowane są w centrach miast, korki tworzą się również na ulicach przyległych. Szczególnym przypadkiem takich lokalizacji są skrzyżowania, gdzie ruch okrężny pojazdów odbywa się wokół wyspy środkowej, przez którą dodatkowo przebiega dwutorowy ruch tramwajów, a ciągi piesze mają ujścia w kilku punktach wyspy, dodatkowo dzielone ze ścieżkami rowerowymi. Jaskrawym przykładem tego typu skrzyżowania jest szczeciński plac Grunwaldzki, który posiada aż trzynaście możliwości wjazdu i wyjazdu z ronda, przez które przejeżdżają tramwaje kilku linii w dwóch kierunkach, a dodatkowo występują tam cztery przejścia dla pieszych w formie krzyżowej oraz ścieżki rowerowe. Z racji centralnego umiejscowienia placu, ruch pieszych w tym miejscu występuje niemal nieustannie, co prowadzi do zakorkowania odczuwalnego również na sąsiednich placach i ulicach, co jest wyraźnie dotkliwe w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Konkludując swoją interpelację A. Szałabawka pyta ministra infrastruktury, kiedy będą prowadzone prace legislacyjne nad wprowadzeniem rozwiązań dla pieszych, które przyczynią się do upłynnienia ruchu w przypadku tego typu skrzyżowań? Ciekawi jesteśmy odpowiedzi resortu. (jm)