Legislacja

Senat poparł tzw. pakiet deregulacyjny

14 sierpnia 2020

Senat poparł tzw. pakiet deregulacyjny
14. posiedzenie Senatu RP (dzień drugi – 13.8.2020 r.) (fot. M. Marchlewska, Kancelaria Senatu)

W dniu wczorajszym podczas drugiego dnia 14. posiedzenia Senatu RP senatorowie poparli - ze zgłoszonymi 6. poprawkami - nowelizację ustawy - Prawo o ruchu drogowym, stanowiącej element tzw. pakietu deregulacyjnego. Ustawy, która m.in. wprowadza możliwość rejestracji przez internet samochodów dla sprzedawców nowych aut, a także znosi obowiązek kierowców posiadania przy sobie prawa jazdy w Polsce.

Do ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzono 6 zmian. Doprecyzowują one m.in. definicje salonu samochodowego i kierującego pojazdem. Celem kolejnej z poprawek jest zrekompensowanie dochodów powiatów utraconych w związku z wejściem w życie zapisów procedowanej ustawy; utworzona ma być dotacja celowa, która będzie pochodziła z funduszu CEPiK. Nowela przewiduje zniesienie obowiązku posiadania przy sobie prawa jazdy i okazywania go podczas kontroli. Nowelizacja umożliwia rejestrację pojazdu w miejscu czasowego zamieszkania właściciela, zachowanie numeru rejestracyjnego przy przerejestrowywaniu pojazdu przez nowego właściciela, a także rejestrację online nowych pojazdów kupionych w salonach, dokonywaną przez sprzedawców w imieniu kupujących. Nowela znosi też obowiązek wydawania karty pojazdu – informuje Kancelaria Senatu RP. Za przyjęciem ustawy z poprawkami opowiedziało się 94 senatorów, wszyscy głosujący.

Stanowisko Senatu oraz uzupełniona ustawa trafiła do Sejmu RP, gdzie została zarejestrowana jako druk nr 545 - Uchwała Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. W porządku obrad 16. Posiedzenia Sejmu RP, które odbędzie się w dniu dzisiejszym przewidziano rozpatrzenie dokumentu. Wcześniej swoje sprawozdanie w tej sprawie opracuje i przedstawi sejmowa Komisja Infrastruktury. (jm)