Legislacja

Senat pracuje nad tzw. ustawą deregulacyjną

3 sierpnia 2020

Senat pracuje nad tzw. ustawą deregulacyjną

W Senacie RP trwają prace nad Ustawą z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawą deregulacyjną.

30 lipca br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie. Dyskusja, z udziałem zaproszonych ekspertów, dotyczyła m.inn: rozszerzeniu kompetencji o wnioskowanie o rejestrację pojazdu bezpośrednio przez kupującego-właściciela nie tylko przez salon dokonujący sprzedaży; okresu funkcjonowania tablic rejestracyjnych, okresu obowiązkowej ich wymiany ze względu na fakt, jeżeli te już są zużyte i nie spełniają podstawowych kryteriów – czytelności; pozostawienia nalepki kontrolnej, zgłoszono wątpliwość, czy rzeczywiście ważne jest pozbycie się tej możliwości identyfikacji pojazdu; włączeniu przyczep i motorowerów, które także będą mogły być rejestrowane za pośrednictwem salonu sprzedaży; likwidacji instytucji decyzji o czasowej rejestracji pojazdu dla usprawnienia sprawności procedur rejestracyjnych; kwestii rejestracji elektronicznej – w dalszym ciągu dokumenty nie mają statusu „zgodności z oryginałem”; ewentualnych rekompensat dla samorządów np. taryfikatora czynności w przyszłych aktach wykonawczych do ustawy i inne.

Komisja wniosła o wprowadzenie pięciu uzgodnionych poprawek do ustawy (druk senacki nr 168A). W dniu dzisiejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, natomiast 4. sierpnia plenarne posiedzenie Senatu RP, w porządku obrad obu przewidziano przywołanej ustawy (druk senacki nr 168). Termin rozpatrzenia jej przez Senat upływa 23. (jm)