Legislacja

Senat przyjął ustawy (w wersji uchwalonej przez Sejm)

14 maja 2018

Senat przyjął ustawy (w wersji uchwalonej przez Sejm)
60. posiedzenie Senatu RP. Senator G. Peczkis, sprawozdawca ustawy z dnia 9maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (fot. M. Józefaciuk/Kancelaria Senatu)

Trzeciego dnia 60. posiedzenia Senatu (dn. 9, 10, 11, 15 i 16 maja 2018 r.) senatorowie przyjęli - w wersji uchwalonej przez Sejm - blok ustaw, w tym: ustawę z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, popularnie nazywaną CEPiK-owską. W ramach kolejnego etapu procedowania akty zostaną przesłane do Kancelarii Prezydenta RP.

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) (druk senacki nr 809) dot. etapowego podejście do wdrożenia zmodernizowanego systemu CEPiK2.0 i stanowi kontynuację działań legislacyjnych zainicjowanych ustawą z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ponadto ustawa przewiduje, że kierowcy pojazdów zarejestrowanych w Polsce nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia OC. Jeśli samochód zostanie zatrzymany do kontroli, dane te sprawdzą funkcjonariusze policji czy Inspekcji Transportu Drogowego w centralnej ewidencji pojazdów. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (projekt senacki) (druk senacki nr 786) dostosowuje przepisy prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. (sygn. akt K 24/15). Zgodnie z nowelą kierowca przekraczający dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km/h lub przewożący zbyt dużą liczbę pasażerów nie będzie karany zatrzymaniem prawa jazdy, jeżeli działał w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem grożącym dobru chronionemu prawem. W wypadku zatrzymania przez policjanta prawa jazdy nowela zobowiązuje starostę do wydania decyzji w tej sprawie w ciągu 21 dni.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (projekt poselski) (druk senacki nr 813) przesądza, że ograniczenia słuchu nie są przeciwskazaniem zdrowotnym w możliwości zdobycia prawa jazdy w kategorii C i C1 (samochody ciężarowe). Stwarza osobom niesłyszącym lub niedosłyszącym, dla których podstawowym sposobem komunikowania się jest język migowy, możliwość zdawania egzaminu państwowego na prawo jazdy przy pomocy tłumacza języka migowego.

Ustawy zostaną przesłane do Kancelarii Prezydenta RP i następnie opublikowane w Dzienniku Ustaw. (jm)