Legislacja

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

9 grudnia 2010

Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji debatowała nad regulacjami dotyczącymi orzeczonych terminów zakazu prowadzenia pojazdów. Rozpatrywano sprawę wcześniejszego odzyskiwania uprawnień. W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie Kodeksu karnego, istnieje możliwość wcześniejszego odzyskania prawa jazdy, natomiast w przypadku zakazu orzeczonego na podstawie Kodeksu wykroczeń - takiej możliwości nie ma. Kodeks karny przewiduje, że zakaz prowadzenia pojazdu można orzec m.in. za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub spowodowanie wypadku oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym. Osoba, wobec której sąd orzekł taki zakaz na podstawie przepisów Kodeksu karnego, może odzyskać prawo jazdy także po upływie połowy okresu, na który orzeczono zakaz, przy czym nie może być to okres krótszy niż rok. Takiej możliwości nie mają osoby, wobec których orzeczono zakaz na czas od sześciu miesięcy do trzech lat na podstawie Kodeksu wykroczeń. Zakaz ten - na podstawie tego kodeksu - orzekany może być w przypadku spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli oraz ucieczkę z miejsca wypadku. Komisja chce, aby zakaz orzeczony na podstawie Kodeksu wykroczeń mógł być skrócony na takich samych zasadach, jak w przypadku orzeczeń na podstawie Kodeksu karnego.