Legislacja

System teleinformatyczny w ośrodku szkolenia kierowców

1 czerwca 2012

38dae72aeb4249dff5bf15c0324899100cc3ef8f

2c624876bf9599fb45bdbdef4f4e359419ae267e

69b6ac585747247a710bf8a12254a5e46864e6a1

(Fot.: PD@N 429-88-90)

Powyżej dokument Rządowego Centrum Legislacji dotyczący zapisu umieszczonego w projekcie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Opinia RCL i jej “istotne zastrzeżenia” dotyczy wymagania dla ośrodka szkolenia kierowców w wyposażenie w system teleinformatyczny. Postawione zostaje tu pytanie czy posiadanie sytemu teleinformatycznego można uznać za jedno ze szczegółowych wymagań w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych i placu manewrowego, do określenia których ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami upoważniała w art. 32 ust. 2 ministra właściwego do spraw transportu. Zachęcamy do lektury i czekamy na Państwa opinie w podjętej sprawie – e-mail: tygodnik@prawodrogowe.pl