Legislacja

Szkolenie on-line w osk pozostaje. Kontrowersyjny ustęp 2. wykreślony

30 kwietnia 2020

Szkolenie on-line w osk pozostaje. Kontrowersyjny ustęp 2. wykreślony
iTV Sejm. Transmisja posiedzenia Komisji Finansów Publicznych. 29.4.2020 [kliknij]

W Sejmie RP odbyło się pierwsze i drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 344 i 344-A). Przedstawiciele klubów i kola wygłosili oświadczenia. Drugie czytanie odbyło się w godzinach popołudniowych. Rozpatrzono zgłoszone poprawki i zmiany legislacyjne. Uzupełniono m.inn. przepis dotyczący ustawy o kierujących pojazdami. Zaproponowano wykreślenie ustępu dotyczącego zakresu egzaminów na prawo jazdy i szkoleń on-line.

Pierwsze czytanie. Podczas odbywającego się w dniu wczorajszym 11. posiedzenia Sejmu RP projekt uzasadniał minister – członek Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Po wygłoszonych stanowiskach i zadanych pytaniach posłowie projekt postanowili skierować do Komisji Finansów Publicznych.

Drugie czytanie. Wśród wygłoszonych wypowiedzi wiele krytycznych uwag co do zakresu, spójności, spóźnionych itd. proponowanych przez rząd zmian i propozycji pomocy obywatelom oraz mniejszych i większych firm. Projekt został skierowany do drugiego czytania podczas obrad Komisji Finansów Publicznych, która pracowała już w godz. 16.00-00.01. W trakcie procedowania wśród zgłosili i przegłosowali obszerny pakiet poprawek i zmian legislacyjnych do projektu.

Szkolenia on-line w ośrodkach szkolenia kierowców. Posłanka Hanna Gill-Piątek oraz poseł Andrzej Kosztowniak zgłosili dwie wątpliwości dotyczące zaproponowanych w projekcie ustawy zmian dotyczących nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami. Oboje uzasadniali, iż w propozycji zapomniano o kategorii B. – Dlaczego ta kategoria została wykluczona? Prawdopodobnie jest to pomyłka, która kosztuje szkoły jazdy i wszystkich instruktorów ogromny przestój – mówiła Hanna Gill-Piątek. – Ja mam poprawkę dotyczącą tego samego, tylko poszerzoną o katalog niejako pozostałej części kategorii. Nie mówimy tylko i wyłącznie o kategorii B, ale również AM, A1, A2, A, B1 i B. I tutaj rzeczywiście chodzi o wykreślenie tego ustępu 2, po to abyśmy mogli przeprowadzać te egzaminy, i aby te osoby które starają się o te uprawnienia mogły je uzyskać. Nie tylko B, ale też te które odczytałem - AM, A1, A2, A, B1 i B. Rozpatrzono drugą poprawkę – jako dalej idącą. Przy akceptacji przedstawiciela rządu została jednomyślnie przyjęta przez zgromadzonych posłów.

Projektowana w ustawie zmiana nabiera następującego brzmienia:

Wszystkie zgłoszone i przyjęte przez Komisję Finansów Publicznych będą rekomendowane do dalszego procedowania. Jak przewiduje regulamin porządek dzienny obrad może być uzupełniony po doręczeniu właściwych sprawozdań. Przypomnijmy, iż 11. posiedzenie Sejmu RP zaplanowano na dni: 29, 30 kwietnia oraz 5, 6 i 7 maja br. Tak więc pod obrady plenarne omówiony projekt może - i prawdopodobnie zostanie - poddany w dniu dzisiejszym, przegłosowany i przesłany do Senatu RP. (jm)