Legislacja

Szybkie odholowanie auta

26 lipca 2011

W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące zasad odholowywania pojazdów, zawarte w dwóch rozporządzeniach MSWiA:

- w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane oraz

- w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej.

Rozporządzenia dotyczą pojazdów wyglądających na nieużywane, w każdy sposób zagrażające bezpieczeństwu lub bez tablic rejestracyjnych, na koszt właściciela usunie go straż gminna lub policja. Decyzję o odholowaniu samochodu może podjąć funkcjonariusz lub inna osoba uprawniona, wydając polecenie na piśmie. Ustawodawca opublikował także nowe wzory stosownych druków. Możliwa jest też szybsza forma ustna, np. przez telefon, ale wtedy decyzja musi zostać niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Auto zostanie postawione na specjalnym parkingu, a o odholowaniu informowany jest właściciel pojazdu, z wyjątkiem sytuacji kiedy auto zatamowało ruch, stanowiło zagrożenie na drodze lub stało na miejscu dla niepełnosprawnych lub oznaczonym znakiem ostrzegającym przed odholowaniem. Odbiór samochodu możliwy jest wyłącznie po otrzymaniu zezwolenia, wydawanego przez tego, kto zadecydował o odholowaniu. Przy odbiorze, którego może dokonać osoba widniejąca na zezwoleniu lub osoba wpisana do dowodu rejestracyjnego, trzeba okazać dowód osobisty, dowód rejestracyjny i dowód opłacenia OC. Jeśli tego ostatniego nie ma, kierowca musi opłacić składkę i uiścić karę. W przypadku aut porzuconych, nieużywanych od dłuższego czasu, właściciel jest informowany o odholowaniu, a także o skutkach nieodebrania pojazdu i o opłacie za jego usunięcie. Samochód porzucony, czyli np. bez tablic rejestracyjnych, który nie zostanie odebrany z parkingu w ciągu 6 miesięcy, przechodzi na własność gminy. Pojazdy odholowane z innych powodów przechodzą natomiast na własność powiatu. Powinien o tym zostać poinformowany właściciel.