Legislacja

Tekst jednolity i już nowelizacja - zmiany prawa drogowego i innych

19 marca 2021

Tekst jednolity i już nowelizacja - zmiany prawa drogowego i innych
ePD (Elektroniczne Prawo Drogowe) aktualizowane według stanu prawnego na 18.3.2021. Wydawca: Grupa IMAGE [kliknij]’ (grafika archiwum)

W aktualizowanym (aktualizacja elektroniczna) zbiorze aktów prawnych pt. ePD – ELEKTRONICZNE PRAWO DROGOWE pomieszczono kolejne akty rzeczywiste, jednolite i ujednolicone. Stan prawny zbioru to 18. marca 2021 r. Zachęcamy – w ramach tak niezbędnej edukacji własnej i wszelkiej innej - do zapoznania się ze zmianami prawa w okresie ostatniego miesiąca.

Oto przywołane zmiany:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity i nowelizacje:

* Obwieszczeniem opublikowanym 12. marca 2021 r. Marszałek Sejmu RP ogłosił nowy tekst jednolity ustawy – Prawo o ruchu drogowym (2021.450),

* Z dniem 13. marca 2021 r. w życie weszła nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ustawą z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (2021.54),

* W Dzienniku Ustaw z 15. marca 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (2021.463);

2) Ogłoszono jednolity tekst ustawy z 21 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (2021.457);

3) Marszałek Sejmu obwieścił tekst jednolity ustawy z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (2021.281);

4) Publikacja rozporządzenia z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (2021.315);

5) Rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (2021.433);

6) Rozporządzenie z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (2021.438);

7) Obwieszczenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych (2021.226) – publikacja w Monitorze Polskim;

I chyba najczęściej ostatnio zmieniane:

8) Rozporządzenie w sprawie rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – najnowszy tekst jednolity (2021.447);

I inne.