Legislacja

Teraz brakuje tylko odpowiedniego urządzenia

7 września 2017

Teraz brakuje tylko odpowiedniego urządzenia

W dniu wczorajszym (6.9) w życie weszło rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (2017.1694). Ten akt wykonawczy do znowelizowanej ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, opublikowano w dzienniku ustaw dzień wcześniej. Tak więc kierowca, który za nałożony mandat dokonuje zapłaty bezgotówkowo, czyli przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, musi otrzymać stosowne potwierdzenie. Tym właściwym dokumentem jest wyłącznie odcinek C formularza mandatowego. Na nowym druku wprowadzono pole pn. "płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym". Wystawiający mandat na odcinku C po wyrazach „kredytowany/gotówkowy/zaoczny - zaznaczyć właściwy” zaznacza „płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym”. Przez okres 12. Miesięcy od wejścia w życie omawianego rozporządzenia ustawodawca dopuszcza używanie dotychczasowych druków. Wówczas funkcjonariusz dopisuje na formularzu przywołaną informację. Wraz z wypełnionym odcinkiem C kierowca powinien też otrzymać potwierdzenie dokonania płatności, czyli wydruk z terminala. Obowiązująca nowela dotyczy blisko 15 mln kierowców i 80 tys. funkcjonariuszy uprawnionych do nakładania grzywien - informował ustawodawca. Kto jest upoważniony do nałożenia mandatu karnego? Przypomnijmy to: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, strażnicy gminni, inspektorzy Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Łowieckiej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Czyli teraz czekamy wyłącznie na wyposażenie i przeszkolenie policjantów i inspektorów w terminale płatnicze. W pierwszym etapie ma trafić do ich rąk ok. 2 tys. urządzeń. (jm)