Legislacja

Trudna decyzja i brak odpowiedzi

20 lutego 2018

Trudna decyzja i brak odpowiedzi
Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS (fot. Jolanta Michasiewicz)

W pierwszych dniach grudnia ubiegłego roku grupa posłów: Arkadiusz Myrcha, Kinga Gajewska, Monika Wielichowska, Agnieszka Pomaska, Cezary Tomczyk, Grzegorz Furgo, zgłosiła interpelację do ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie szkoleń obowiązkowych kierowców z niepełnosprawnościami w ramach przyszłego okresu próbnego. Ministrowi zadane zostały trzy pytania:

1. Czy w przypadku praktycznego szkolenia z zagrożeń w ruchu drogowym, które młodzi kierowcy będą odbywać między 4. a 8. miesiącem od uzyskania uprawnień, będzie istniał problem zapewnienia przez ODTJ-ty odpowiedniego samochodu dla osób niepełnosprawnych, które mają bardzo różne dysfunkcje ruchowe?

2. Czy w ocenie Ministerstwa powinien zostać wprowadzony przepis analogiczny, jaki istnieje w zakresie egzaminowania osób niepełnosprawnych, tj. „zapewnienie przez osobę egzaminowaną pojazdu” lub „obecności tłumacza języka migowego, tłumacza systemu językowo-migowego lub środków wspierających komunikowanie się”?

3. Czy w ocenie Ministerstwa powinno nastąpić zmniejszenie opłaty za szkolenie oraz rezygnacja zapisu, aby w podstawianych pojazdach systemy ABS, ASR i ESP nie musiały być odłączalne (wymóg w pojazdach ODTJ)?

Problemy zgłoszone zostały podczas dyżurów poselskich. Zdecydowanie wynika z nich, że istnieje problem w sprawie szkoleń obowiązkowych kierowców z niepełnosprawnościami w ramach przyszłego okresu próbnego.

W obecności przedstawicieli ministerstwa infrastruktury problem podniesiony był także podczas obrad parlamentarnej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o kierujących pojazdami, która obradowała w ostatnich dniach stycznia. Mówiąc o kierowcy z niepełnosprawnością, który zgłasza się do ODTJ, Zbigniew Zawada z PIMOT mówił: - Zakładam, że każda z tych osób będzie miała swój prywatny samochód jednak nie będzie chciała go używać, aby uczyć się na płycie poślizgowej. Destabilizacja toru jazdy bardzo narusza konstrukcję samochodu i zużywa go. Tak więc każdy ODTJ powinien być wyposażony w taki samochód. Możliwe są różne sposoby rozwiązania sprawy np. właśnie użycie pojazdu kierowcy, ale też wypożyczenie pojazdu dostosowanego do konkretnych potrzeb kursanta. Pozostaje jednak problem poniesionych przez ODTJ kosztów.

Jakie rozwiązanie zaproponuje resort? Tego nie wiemy. Podobnie jak nie wiemy – pomimo nieoficjalnych informacji – jaka będzie decyzja w sprawie wprowadzenia z dniem 4 czerwca br. okresu próbnego. Kiedy zostanie udzielona i opublikowana odpowiedź resortu na omówioną interpelację? Też nie wiemy, za kilka dni minie drugi miesiąc oczekiwania na tę informację. (jm)