Legislacja

Tzw. ustawa mandatowa ostatecznie uchwalona

3 grudnia 2021

Tzw. ustawa mandatowa ostatecznie uchwalona
Sejm RP. 2 grudnia 2021 głosowania podczas 43. posiedzenia planarnego Sejmu RP (fot. Anna Skrzyżak/Kancelaria Sejmu)

W dniu wczorajszym ostatecznie zakończone zostało parlamentarne procedowanie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw tzw. ustawy mandatowej. Czyli czekamy na podpis i publikację ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. Niestety część poprawek senackich – ważnych dla ofiar i rodzin ofiar wypadków drogowych - nie znajdzie się w ustawie.

Przebieg procesu legislacyjnego. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, projekt dotyczący - jak to zarejestrowano - poprawy bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę z przestępstwami drogowymi oraz wsparcia osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, odnotowano w rejestrze druków sejmowych pod nr 1504 [kliknij] 5 sierpnia br. 1 października odbyło się pierwsze czytanie, praca w Komisji Infrastruktury oraz powołanej w jej ramach podkomisji specjalnej. 29 października uchwalono ustawę: 390 głosów za, 18 przeciw, przy 27 wstrzymujących się.

Senat RP. Ustawa trafiła do Senatu [tekst przekazany do Senatu [kliknij]). Tu w trakcie prac przygotowano zestaw poprawek, w tym kilka merytorycznie zmieniających, a dotyczących sytuacji ofiar i rodzin ofiar wypadków drogowych. 26 listopada Stanowisko Senatu trafiło do Sejmu. Propozycje senatorów rozpatrzyła sejmowa Komisja Infrastruktury.

Posiedzenie plenarne Sejmu RP (2.12.2021). W porządku obrad 43. Posiedzenia plenarnego Sejmu RP - dnia 2. grudnia br. przewidziano Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1781 [kliknij] i 1794 [kliknij]). Sprawozdawcą był poseł Jerzy Polaczek, który powiedział: - Komisja Infrastruktury rozpatrzyła 15. poprawek, które Senat wniósł do projektowanych przez Sejm zmian. 10. z tych poprawek Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjąć, a 5. poprawek odrzucić. I tak też posłowie głosowali. Zabrakło 16. głosów do bezwzględnej większości, aby np. rodziny ofiar wypadków drogowych - za opieszałość sądów - nie musiały płacić podatku dochodowego od naliczonych odsetek, podobnie przy propozycji kwalifikowania jako dochód samorządu mandatów wystawianych przez funkcjonariuszy podległych władzom tegoż samorządu; czy przy propozycji zmniejszenia do 400-800 zł limitu mandatu karnego za jazdę z prędkością powyżej 30 km/godz.

Głosowaniem nad poprawkami zawartymi w Uchwale Senatu posłowie zakończyli prace nad ustawą z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa trafi teraz do Prezydenta RP i publikacji. Przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i dalszych terminach. (jm)