Legislacja

Ustalą wartość auta z Unii

24 lutego 2007

Podatnik, który zapłacił zawyżoną akcyzę za samochód sprowadzony z Unii, musi dostać zwrot. Jego wysokość określą organy celne, porównując kwotę odprowadzoną do fiskusa, z tą, jaka by się należała, gdyby kupił podobne auto w kraju. To pierwsze tak konkretne stanowisko polskiego sądu po wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 18 stycznia 2007 r. (C 313/05). ETS stwierdził w nim, że polska ustawa akcyzowa jest niezgodna z art. 90 TWE w zakresie, w jakim dyskryminuje auta sprowadzone z UE w stosunku do podobnych kupionych w kraju. Nie ograniczył wyroku w czasie, co oznacza, że prawo do zwrotu mają wszyscy, którzy przywieźli samochody po 1 stycznia 2004 r., czyli od momentu, w którym Polskę zaczęły obowiązywać regulacje wspólnotowe. Jednocześnie zaznaczył, że to polskie sądy muszą rozstrzygać, czy w konkretnym wypadku doszło do zawyżenia podatku czy nie.

Przykładowe wyliczenie:

2bdfc87795bbd41a4fcc107ad609341d1eb3019a 

Szymon Parulski, doradca podatkowy w Ernst & Young: Sąd wyciągnął chyba błędne wnioski z orzeczenia ETS, że należy porównywać kwotę akcyzy zawartą w cenie auta sprowadzonego z zagranicy ze stałą kwotą podatku, niezmienną od momentu zakupu samochodu. Przecież wartość akcyzy spada wraz z ceną rynkową samochodu. Jeśli w salonie nabywca zapłacił za samochód np. 50 tys. zł, to akcyza wynosiła ok. 1500 zł. Gdy po kilku latach jego cena obniżyła się np. o połowę, to i wartość akcyzy spadła o 50 proc. Nie można więc teraz uznawać, że kwota podatku jest niezmienna, niezależnie od wieku samochodu, a spadają jedynie pozostałe elementy składające się na jego ostateczną cenę. Na pewno jednak zwroty nie powinny, jak twierdzą niektórzy eksperci, obejmować całej różnicy między akcyzą obliczoną od wartości wynikającej z faktury a tą, jaka byłaby należna według stawki obowiązującej dla aut kupowanych w kraju.

Słowa kluczowe akcyza pojazdy używane