Legislacja

Ustawa o homologacji teraz do podpisu

18 kwietnia 2023

Ustawa o homologacji teraz do podpisu
Jerzy Polaczek, poseł sprawozdawca Komisji Infrastruktury. (fot. Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu RP)

W Sejmie posłowie rozpatrzyli Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (druki nr 2975 [kliknij], 3110 i 3124). W dokumencie Senatu 37. poprawek. Sejm część z nich przyjął.

Ustawa do dostosowanie polskiego prawa m.in. do UE. W projekcie m. in. zaproponowano sposób wskazania organów krajowych właściwych do spraw homologacji, nowy system naliczania wysokości opłat za wydanie dokumentów homologacyjnych, określono zasady wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych oraz wprowadzono alternatywną możliwość uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej (na zgodność z regulaminem ONZ nr 115).

Poseł sprawozdawca poseł Jerzy Polaczek informował posłów: - Komisja Infrastruktury rozpatrzyła poprawki Senatu do tej dobrej i bardzo jednak specjalistycznej z drugiej strony ustawy o systemie homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Po ich wnikliwej analizie rekomendujemy przyjęcie poprawki 1, 2, 9 i od 13 do 15, 17, 20, 22 i 23, pozostałe [dodajmy, iż łącznie było to 37 poprawek - przyp. red.] poprawki Senatu Komisja rekomenduje stanowczo odrzucić. Sejm większość poprawek przyjął. Posłowie nie poparli poprawki, która z ustawy wykreślała punkt dotyczący cofania lub zmiany świadectwa homologacji m.in. w razie niepodjęcia działań polegających na usunięciu zagrożeń dla bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Akceptacji nie uzyskała też poprawka nakładająca na ministra właściwego do spraw transportu konieczności określenia w rozporządzeniu zakresu wymagań technicznych obowiązujących w procedurze homologacji dodatkowych napędów elektrycznych służących do napędu takich pojazdów jak autobusy czy ciężarówki.

Większość przepisów ustawy ma wejść w życie 1 lipca br., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie: 14 dni; 3 lata i 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. (jm)