Legislacja

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów

11 stycznia 2023

Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w systemie homologacji pojazdów
Posiedzenie Rady Ministrów. 10 stycznia 2023 r. (fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - mat. prasowe)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. Nowelizacja [kliknij] ma na celu stworzenie jednolitych i przejrzystych przepisów w projektowanym zakresie homologacji typu pojazdów oraz ich przedmiotów wyposażenia i części spójnych z prawem międzynarodowym.

Zaproponowane zmiany dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i uwzględniają postęp techniczny przemysłu motoryzacyjnego. Wprowadzone rozwiązania mają ponadto na celu zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na unijnym rynku, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne - informuje resort infrastruktury.

Najważniejsze rozwiązania:

- zharmonizowanie wymogów technicznych i procedur administracyjnych z przepisami międzynarodowymi w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w obszarze homologacji typu pojazdów oraz ich wyposażenia;

- wyznaczenie Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego jako organu właściwego w sprawach homologacji oraz nadzoru rynku dającego gwarancję właściwego wykonywania zadań w ramach powierzonych funkcji;

- określenie jasnych i przejrzystych zasad wyznaczania służb technicznych w celu rzetelnego i prawidłowego pod kątem technicznym przeprowadzania badań na potrzeby procedur homologacyjnych;

- wprowadzenie alternatywnej możliwości uzyskania świadectwa homologacji dodatkowej instalacji gazowej na zgodność z regulaminem ONZ nr 115 (jako jeden z elementów wpisujących się w politykę energetyczną państwa);

- usystematyzowanie sposobu naliczania opłat za wydane dokumenty homologacyjne przy zachowaniu obecnie obowiązujących maksymalnych stawek opłat;

- zapewnienie pełnej implementacji dwóch dyrektyw delegowanych Komisji (UE): 2021/1716 oraz 2021/1717, w odniesieniu do których Komisja Europejska wystosowała w trybie art. 258 TFUE zarzuty formalne w sprawie braku ich wdrożenia w przepisach polskich.

Zaproponowane rozwiązania w obszarze homologacji dotyczą:

• producentów, dystrybutorów oraz importerów pojazdów, przedmiotów wyposażenia i części,

• podmiotów dokonujących montażu dodatkowej instalacji zasilania gazem pojazdu,

• służb technicznych/jednostek uprawnionych,

• Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 kwietnia 2023 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury