Legislacja

UTO: Francuzi właśnie wpisali do kodeksu drogowego

28 października 2019

UTO: Francuzi właśnie wpisali do kodeksu drogowego
(fot. Jolanta Michasiewicz)

Francuzi zakończyli prace nad uregulowaniem miejsca kierujących hulajnogami elektrycznymi i innymi urządzeniami transportu osobistego z napędem elektrycznym. Generalnie – podobnie jak planujemy to w Polsce – tych uczestników ruchu drogowego obowiązują przepisy analogiczne jak te dotyczące rowerzystów, oczywiście z uwzględnieniem specyfiki tych nowych urządzeń. 25 października w Dzienniku Urzędowym został opublikowany stosowny dekret, obowiązuje z dniem 26 października. Poza przepisami dotyczącymi stanu technicznego pojazdów a zobowiązujących do ich przystosowania do nowych zasad np. system hamulców, oświetlenia – te w życie wejdą 1 lipca 2020 r.

Definicja pojazdu. Hulajnogi z napędem elektrycznym, monocykle i inne zdefiniowane zostały jako urządzenia transportu osobistego z napędem elektrycznym, a precyzyjniej: „pojazd bez miejsca siedzącego, zaprojektowany i zbudowany w celu przemieszczania jednej osoby i bez jakichkolwiek udogodnień do przewozu towarów, wyposażony w silnik nietermiczny lub wspomaganie nietermiczne i którego maksymalna prędkość konstrukcyjna jest większa niż 6 km / h i nie przekracza 25 km / h. Może zawierać akcesoria, takie jak kosz lub małą torbę. Segway, zgodnie z definicją w art. 3 ust. 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. W sprawie homologacji i nadzoru rynku dwóch lub trzech samochodów koła i czterokołowce, mogą być wyposażone w siodło. Sprzęt przeznaczony wyłącznie dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej jest wykluczony z tej kategorii;”. Wprowadzono także definicję uto – w kategorii mały pojazd bez silnika.

Drogi rowerowe i inne rozwiązania. I tak wyznaczono im miejsce jedynie na drogach rowerowych i specjalnymi tzw. zielonych ścieżkach jeżeli takie istnieją. Zabroniona jazda chodnikami (gdy użytkownik hulajnogi znajdzie się na chodniku obowiązany jest wyłączyć silnik urządzenia i prowadzić je idąc obok. Pozostawiono tu swobodę dla odrębnych decyzji władz miejskich, te dowolnie mogą wskazać chodniki do jazdy. Natomiast tam gdzie dróg rowerowych nie ma kierowcy uto mogą korzystać z jezdni, ale tylko tych na których obowiązuje ograniczenie ruchu do prędkości 50 km/godz. Jednak: poza terenem zabudowanym, poruszanie się po jezdni jest zabronione. Użytkownikom uto pozostanie tam wyłącznie korzystanie ze ścieżek i tras rowerowych. Zastrzeżono, iż nie wolno tam poruszać się pod prąd.

Prędkość. Granica prędkości – 25 km/godz.

Wiek kierowcy. Wprowadzono także ograniczenie wieku – korzystać z hulajnóg elektrycznych mogą osoby, które już ukończyły 12 lat.

Inne zakazy i nakazy. Zakazano przewozu pasażera czy ładunku, także korzystanie podczas jazdy słuchawek itp. Wszyscy kierujący – poza aglomeracją miejską, w nocy i w dzień, kiedy widoczność jest słaba - muszą być ubrani w kamizelkę odblaskową lub inne elementy odblaskowe i mieć kask.

Wyposażenie urządzenia. Z kolei same urządzenia obowiązkowo wyposażone w system hamulcowy, sygnał dźwiękowy (dzwonek) oraz przednie i tylne światła pozycyjne.

Parkowanie. Zasady parkowania uto określą władze miast. Jeżeli na chodnikach, to tylko wówczas, gdy nie będzie zagrożenia kolizji z ruchem pieszych. Paryż zapowiedział zakaz parkowania na chodniku.

Mandaty. Przewidziano oczywiście kary dla lekceważących przepisy. Kary już uznano za surowe. Np. jazda hulajnogą po jezdni, brak kasku (tam i wtedy gdy jest to wymagane) – mandat 135 euro; jazda z prędkością ponad 25 km/godz. – 1500 euro. Natomiast w warunkach recydywy – 3000 euro. Wielkie aglomeracje np. Paryż, gdzie liczbę elektrycznych hulajnóg szacuje się nawet na 15 tys. obowiązywać mogą jeszcze bardziej surowe przepisy lokalne: np. absolutny zakaz parkowania na chodnikach, prędkość maksymalna do 20 km/godz. (jm)